Regulamin

Regulamin serwisu internetowego www.lexplorers.pl

 

§1

Postanowienia ogólne

 1. Serwis lexplorers.pl, który prowadzony jest przez GWW Legal i GWW Tax.
 2. Użyte w Regulaminie pojęcia oznaczają:
 • Portal – serwis internetowy www.lexplorers.pl.
 • GWW Legal – GWW Grynhoff i Partnerzy Radcowie Prawni i Doradcy Podatkowi Sp. p. ul. Dobra 40, 00-344 Warszawa, NIP 7792022623, zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorców prowadzonym przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy pod nr KRS: 0000394236.
 • GWW Tax – GWW Ladziński, Cmoch i Wspólnicy Sp. k., ul. Dobra 40, 00-344 Warszawa, NIP 7792022623, zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorców prowadzonym przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy pod nr KRS: 0000541501.
 • Regulamin – niniejszy Regulamin.
 • Newsletter – usługę świadczoną zgodnie z zasadami opisanymi w §3 Regulaminu.
 • Subskrybent – osoba, która aktywowała usługę Newsletter zgodnie z §3.4 Regulaminu.
 • Wydawca – GWW Tax.

 

§2

Treść serwisu

 1. Treść publikowanych w serwisie artykułów stanowi wyłącznie własną ocenę i opis poglądów autorów. Jednocześnie nie należy jej utożsamiać z oficjalnym stanowiskiem GWW Legal oraz GWW Tax w jakichkolwiek sprawach.
 2. Wydawca oraz autorzy zastrzegają sobie prawo do wprowadzenia zmian w treści opublikowanych artykułów.
 3. Artykuły nie są poradą prawną. Wydawca, GWW Legal, GWW Tax oraz autorzy nie ponoszą odpowiedzialności za ich treść, w szczególności za szkodę wyrządzoną zastosowaniem się przez czytelników Portalu do opinii wyrażonych w artykułach.

 

§3

Newsletter

 1. Wydawca wysyła, za pośrednictwem poczty elektronicznej, na podany przez Subskrybenta adres e-mail, informacje o wybranych zmianach w przepisach, orzecznictwie oraz wydarzeniach związanych z tematyką Portalu, w tym o konferencjach i szkoleniach („Newsletter”). Korzystanie z usługi Newsletter jest dobrowolne i bezterminowe.
 2. Usługa subskrypcji Newslettera jest bezpłatna i dostępna dla każdego użytkownika serwisu www.lexplorers.pl, po aktywacji usługi zgodnie z §3.3 Regulaminu. Do korzystania z usług świadczonych za pośrednictwem poczty elektronicznej konieczne jest posiadanie przez Subskrybenta czynnego i poprawnie skonfigurowanego konta poczty elektronicznej.
 3. Subskrybent Newslettera może zrezygnować z jego otrzymywania poprzez kliknięcie linku umieszczonego w stopce każdej wiadomości zawierającej Newsletter.
 4. Aktywacja usługi wysyłania Newslettera przez Subskrybenta następuje poprzez: a) złożenie wniosku na stronie lexplorers.pl oraz b) podanie przez Subskrybenta adresu poczty elektronicznej.
 5. Reklamacje dotyczące usługi należy kierować za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres kontakt@lexplorers.pl. W zgłoszeniu reklamacji należy opisać szczegółowo jej przyczynę. Odpowiedzi na reklamacje udzielane będą w terminie 14 dni od dnia otrzymania reklamacji, pocztą elektroniczną na adres, z którego otrzymano zgłoszenie reklamacji.
 6. Wydawca ma prawo do usunięcia nieprawidłowego i nieistniejącego adresu e-mail Subskrybenta z listy Subskrybentów oraz prawo do zaprzestania świadczenia usługi wysyłania Newslettera dla wszystkich lub dla poszczególnych Subskrybentów bez podania przyczyny.

 

§4

Dane osobowe

 1. Zamówienie przez Subskrybenta usługi otrzymywania Newslettera jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych osobowych Subskrybenta przez GWW Tax oraz GWW Legal, na przesyłanie informacji handlowej za pomocą poczty elektronicznej zgodnie z art. 10 ust. 2 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2002 r. Nr 144, poz. 1204 z późn. zm.) oraz na wykorzystanie automatycznych systemów wywołujących i telekomunikacyjnych urządzeń końcowych w celu marketingowym zgodnie z art. 172 ustawy prawo telekomunikacyjne (Dz. U. z 2004 r. Nr 171, poz. 1800, z późn. zm.).
 2. Administratorem danych osobowych jest GWW Tax oraz GWW Legal. Subskrybentowi przysługuje prawo dostępu do treści jego danych osobowych oraz prawo ich poprawiania.

 

§5

Informacja dotycząca plików cookies

 1.  W trakcie odwiedzin strony serwisu www.lexplorers.pl oprogramowanie działające na serwerze udostępniającym te strony gromadzi następujące dane:
 • zapytania HTTP (w tym adresy IP, z których wysyłane są te zapytania oraz informacje jakie zasoby są przeglądane przez użytkownika);
 • czas otrzymania zapytania oraz wysłania odpowiedzi;
 • w przypadku, gdy wysłanie zapytania nastąpiło za pomocą linku umieszczonego na innej stronie WWW, adres tej strony (tzw. referrer);
 • informacje o systemie operacyjnym, przeglądarce i inne dane udostępniane przez komputer użytkownika, zależnie od jego konfiguracji;
 • inne dane przesyłane przez komputer użytkownika za pomocą protokołu HTTP (więcej informacji na ten temat znajduje się w RFC 2616 dostępnym pod http://www.w3.org/Protocols/rfc2616/rfc2616.html);
 • dane osobowe użytkowników tylko w przypadku, gdy podadzą oni te dane w formularzach udostępnionych w serwisie.

2. Dane są gromadzone na czas nieokreślony i przetwarzane tylko i wyłącznie do celów prowadzenia serwisu i administrowania nim. Żadne dane nie są przekazywane osobom trzecim, chyba że wymaga tego prawo.

3. Ciasteczka (cookies) zawierają losowo wygenerowany numer sesji w formie sumy kontrolnej MD5 i usuwane po zakończeniu sesji.

 

§6

Postanowienia końcowe

 1. Wydawca zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian w Regulaminie. Zmiany będą ogłoszone na stronie: www.lexplorers.pl.
 2. Powyższy Regulamin obowiązuje od momentu jego opublikowania na stronie: www.lexplorers.pl.