Dziedzina: Nieruchomości i proces inwestycyjny

Nieruchomości i proces inwestycyjny

Reforma planowania przestrzennego coraz bliżej

7 marca 2023 r. rząd przyjął projekt nowelizacji ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym oraz niektórych innych ustaw. Jeśli planowane zmiany wejdą w życie, to 2023 r. będzie można określić…
Nieruchomości i proces inwestycyjny

Rząd planuje walkę z „patodeweloperką”

Ministerstwo Rozwoju i Technologii w komunikatach medialnych zapowiada walkę z tzw. patodeweloperką. Celem tej walki ma być poprawa życia mieszkańców osiedli. Przede wszystkim należy zaznaczyć, że obecnie są to wyłącznie…
Nieruchomości i proces inwestycyjny

Balkon i problemy z ustaleniem jego statusu

Balkon to powszechny element budynku mieszkalnego wielorodzinnego. Do dziś nie jest jednak jasne, czy stanowi on część elewacji wchodzącej w skład nieruchomości wspólnej, czy też należy do właściciela mieszkania. Zaczynając…
Nieruchomości i proces inwestycyjny

Długo wyczekiwane zmiany w ustawie o drogach publicznych

29 czerwca 2022 r. weszły w życie zmiany umożliwiające przenoszenie decyzji zezwalających na lokalizację zjazdu lub przebudowę zjazdu z drogi publicznej na rzecz innych podmiotów. Wszystko za sprawą Ustawy o…
Nieruchomości i proces inwestycyjny

Mniej niejasności w obrocie nieruchomościami rolnymi

Od czerwca 2019 r. ustawa o kształtowaniu ustroju rolnego (u.k.u.r.) nie obejmuje już nieruchomości rolnych znajdujących się w administracyjnych granicach miast o powierzchni mniejszej niż 1ha. Nadal jednak stanowi istotną…
Bez kategorii

Ocena wodnoprawna, czyli nowa decyzja w procesie inwestycyjnym

Proces inwestycyjny to skomplikowana administracyjnie machina. Dla jej napędu niezbędne jest uzyskanie kolejnych, następujących po sobie decyzji administracyjnych, warunkujących realizację planowanych działań. Coraz więcej uzgodnień musi zostać dokonanych na wstępnym…