Dziedzina: Spółki

Spółki

Zmiana zasad nabywania nieruchomości rolnych

Do Sejmu RP trafił projekt zmian w ustawie z 11.04.2003 r. o kształtowaniu ustroju rolnego. Analizowany akt prawny jest istotny przede wszystkim dla podmiotów zainteresowanych nabyciem nieruchomości rolnych. W związku…
Ochrona środowiska

Raportowanie ESG, czyli nowe obowiązki dla przedsiębiorców

W grudniu 2022 roku Parlament Europejski i Rada przyjęli dyrektywę CSRD1 (ang. Corporate Sustainability Reporting Directive) dotyczącą tzw. raportowania niefinansowego przez spółki w Unii Europejskiej. Nowe przepisy wprowadzą szereg wymogów w…
Spółki

Nowelizacja Kodeksu spółek handlowych (KSH)

W tym miesiącu zaczęła obowiązywać nowelizacja Kodeksu spółek handlowych, która wprowadza do polskiego systemu prawa handlowego uregulowanie szczególnego typu stosunku zależności pomiędzy spółką dominującą a spółkami zależnymi. Do obrotu prawnego…
Spółki

Przeniesienie siedziby polskiej spółki do innego państwa

Polski system prawny nie przewiduje procedury dotyczącej przekształcenia transgranicznego spółki. Oznacza to, że w praktyce nie można przenieść siedziby polskiej spółki handlowej za granicę. Przykładowo nie jest możliwe doprowadzenie do…
Spółki

Podpisanie sprawozdania finansowego

W wielu spółkach zaczną się niedługo prace nad rocznym sprawozdaniem finansowym. Z tego powodu warto zwrócić uwagę na nowelizację ustawy z 29 września 1994 r. o rachunkowości, która weszła w…
Spółki

Pre-pack, czyli upadłość pod kontrolą

Postępowanie upadłościowe kojarzy się nam ze żmudną i długotrwałą procedurą zmierzającą do zakończenia działalności zadłużonego podmiotu. Jej efekty najczęściej nie zadowalają żadnej ze stron. Upadły traci swój majątek i kończy…