Najnowsze

Spory sądowe

Progi zwalniające też mają swoje ograniczenia

Popularną wśród zarządców dróg metodą wymuszania, żeby kierowcy respektowali ograniczenia prędkości obowiązujące na drogach publicznych, jest stosowanie na ich terenie urządzeń do ograniczania prędkości pojazdów, tj. progów zwalniających. Nierzadko spotyka…
Spółki

Zmiana zasad nabywania nieruchomości rolnych

Do Sejmu RP trafił projekt zmian w ustawie z 11.04.2003 r. o kształtowaniu ustroju rolnego. Analizowany akt prawny jest istotny przede wszystkim dla podmiotów zainteresowanych nabyciem nieruchomości rolnych. W związku…
Nieruchomości i proces inwestycyjny

Reforma planowania przestrzennego coraz bliżej

7 marca 2023 r. rząd przyjął projekt nowelizacji ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym oraz niektórych innych ustaw. Jeśli planowane zmiany wejdą w życie, to 2023 r. będzie można określić…
Nieruchomości i proces inwestycyjny

Rząd planuje walkę z „patodeweloperką”

Ministerstwo Rozwoju i Technologii w komunikatach medialnych zapowiada walkę z tzw. patodeweloperką. Celem tej walki ma być poprawa życia mieszkańców osiedli. Przede wszystkim należy zaznaczyć, że obecnie są to wyłącznie…
Nieruchomości i proces inwestycyjny

Balkon i problemy z ustaleniem jego statusu

Balkon to powszechny element budynku mieszkalnego wielorodzinnego. Do dziś nie jest jednak jasne, czy stanowi on część elewacji wchodzącej w skład nieruchomości wspólnej, czy też należy do właściciela mieszkania. Zaczynając…
Ochrona środowiska

Raportowanie ESG, czyli nowe obowiązki dla przedsiębiorców

W grudniu 2022 roku Parlament Europejski i Rada przyjęli dyrektywę CSRD1 (ang. Corporate Sustainability Reporting Directive) dotyczącą tzw. raportowania niefinansowego przez spółki w Unii Europejskiej. Nowe przepisy wprowadzą szereg wymogów w…
Prawo pracy i ubezpieczeń społecznych

Czy warto przejść na B2B?

„Forma współpracy do wyboru: umowa o pracę lub B2B” – zdarza nam się słyszeć na rozmowie kwalifikacyjnej. Czy rzeczywiście jest to takie proste? Nie do końca – B2B nie zawsze…
Zamówienia publiczne

Nastawiajcie zegarki – ucieka termin przedawnienia

W czasie stanu epidemii czy zagrożenia epidemicznego ustawodawca nie pozwalał zamawiającym potrącać kar umownych wykonawcom zamówień publicznych. Oficjalnie stan zagrożenia wciąż trwa, ale zakaz potrącania kar umownych został uchylony. Datą,…
Klienci indywidualni

Co muszę wiedzieć, podpisując zagraniczną umowę?

Dostajesz ofertę od zagranicznej firmy. Pierwsza myśl – sukces. Teraz to będzie inaczej. Wypłata w dolarach lub euro. Moja kariera nabierze rozpędu… Jeśli udało Ci się dostać zagraniczny kontrakt, to…
Podatki

KSeF – obowiązek wystawiania faktur ustrukturyzowanych

17 czerwca 2022 r. Polska uzyskała zgodę Rady UE na wprowadzenie odstępstw od dyrektywy VAT, które umożliwiają wprowadzenie od 1 stycznia 2024 r. obowiązku wystawiania faktur w formie ustrukturyzowanej. Szczegółowe…
Prawo pracy i ubezpieczeń społecznych

Ubezpieczenie zdrowotne dla obcokrajowca

W związku z funkcjonującym w Polsce publicznym systemem opieki zdrowotnej ustawodawca w art. 66 Ustawy z 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (t.j. Dz.U.…
Spółki

Nowelizacja Kodeksu spółek handlowych (KSH)

W tym miesiącu zaczęła obowiązywać nowelizacja Kodeksu spółek handlowych, która wprowadza do polskiego systemu prawa handlowego uregulowanie szczególnego typu stosunku zależności pomiędzy spółką dominującą a spółkami zależnymi. Do obrotu prawnego…
Zamówienia publiczne

Zmiany w waloryzacji umów o wykonanie zamówienia publicznego

  24 października 2022 r. Prezydent RP podpisał Ustawę z dnia 7 października 2022 r. o zmianie niektórych ustaw w celu uproszczenia procedur administracyjnych dla obywateli i przedsiębiorców (dalej nazywana…
Ochrona środowiska

Kontrola drewna opakowaniowego pod kątem standardu ISPM 15

W obrocie towarowym z krajami trzecimi towary, które eksportują polskie spółki, bardzo często pakowane są i wysyłane do transportu na lub w opakowaniach drewnianych (paletach, skrzyniach itp.). Zgodnie ze standardem…
Spółki

Przeniesienie siedziby polskiej spółki do innego państwa

Polski system prawny nie przewiduje procedury dotyczącej przekształcenia transgranicznego spółki. Oznacza to, że w praktyce nie można przenieść siedziby polskiej spółki handlowej za granicę. Przykładowo nie jest możliwe doprowadzenie do…