Radca prawny, Doradca podatkowy

Aldona Leszczynska-Mikulska

Przypadek czy przeznaczenie? Kilkanaście lat temu przypadek sprawił, że w trakcie studiów prawniczych na Uniwersytecie Warszawskim rozpoczęłam pracę w zespole specjalistów od międzynarodowego prawa podatkowego w jednej z firm tzw. Wielkiej Czwórki. Zostałam doradcą podatkowym, a moja przygoda z prawem międzynarodowym trwa do dziś. Kilka lat temu, po zdaniu egzaminu radcowskiego, wypłynęłam na szerokie i nieznane wcześniej w polskiej branży prawniczej wody doradztwa dla osób zamożnych. Zaryzykowałam. Z perspektywy czasu widzę, że wysiłek włożony w definiowanie i upowszechnianie usługi tzw. private lawyer na pewno się opłacił. Pracowałam dla pierwszego pokolenia przedsiębiorców, a teraz zaczynam współpracować z dziećmi moich klientów. Transakcje, inwestycje, sprawy rodzinne, spory dotyczące majątku prywatnego. Odkrywam przy tej okazji tajniki psychologii biznesu, sztuki współczesnej i motoryzacji. Niezliczone pomysły biznesowe i pasje moich klientów nie pozwalają mi się nudzić.
Czytaj wpisy

Doradca podatkowy

Andrzej Ladziński

Posiadam ponad 20 letnie doświadczenie w zakresie doradztwa podatkowego. Moją specjalizacją są postępowania podatkowe, w których organy skarbowe kwestionują skutki podatkowe przeprowadzonych optymalizacji, szczególnie tych dotyczących podatku dochodowego. Mam bogate doświadczenie w planowaniu podatkowym wewnątrzgrupowych procesów restrukturyzacyjnych. Od 2018 roku jestem członkiem Krajowej Rady Doradców Podatkowych. W wolnym czasie lubię wypoczywać na Mazurach, a moją pasją jest piłka siatkowa.

Czytaj wpisy

adwokat

Aneta Skowron

Swoją przygodę z doradztwem podatkowym rozpoczęłam współpracując z wiodącą kancelarią podkarpacką zajmującą się kompleksową obsługą podmiotów gospodarczych, realizując głównie tematy z zakresu prawa podatkowego oraz korporacyjnego, a także współpracując z biurem finansowo – podatkowym, specjalizującym się w doradztwie podatkowym dla firm. W 2020 r. zdałam z wynikiem pozytywnym egzamin adwokacki. Obecnie zajmuję się głównie doradztwem podatkowym z zakresu podatku dochodowego oraz tematyką MDR.

Czytaj wpisy

Doradca podatkowy

Artur Cmoch

Doradztwem podatkowym zajmuję się od ponad 15 lat. Swoją przygodę z podatkami rozpocząłem jeszcze na studiach w jednej z firm z tzw. Wielkiej Czwórki. Potem był krótki epizod w urzędzie Miasta Stołecznego Warszawy i ponownie trafiłem do działu podatkowego, tym razem GWW. Ten związek trwa do dziś … W GWW zajmuję się głównie transakcjami i restrukturyzacją. Cenię pracę w zespole, a wspomniane obszary wymagają zaangażowania prawników specjalizujących się w różnych obszarach. Zespół, którym kieruję ma na swoim koncie kilkaset transakcji i (jak ufamy) tyluż zadowolonych klientów. Tylko w ostatnich dwóch latach wartość podatkowa spraw, którymi się zajmowaliśmy w zakresie CIT przekroczyła 3.5 mld zł. Praca doradcy podatkowego wymaga nieustannego śledzenia zmian w przepisach oraz znajomości najnowszego orzecznictwa i interpretacji wydawanych przez organy skarbowe. To olbrzymi obszar wiedzy. Dlatego podkreślam wagę pracy zespołowej oraz nieustanną interakcję i wymianę poglądów pomiędzy współpracownikami.
Czytaj wpisy

Radca prawny

Bartłomiej Wyjatek

Zawód radcy prawnego wykonuję już przeszło 11 lat. Moja droga do GWW (jestem tu od maja 2017) przebiegała od kilkuosobowej kancelarii w jednym z mniejszych polskich miast, przez dużą kancelarię warszawską, a następnie (w charakterze tzw. in-house’a) międzynarodową korporację. Wcześniej, przed aplikacją, była jeszcze przygoda jako wolontariusz w Afryce - epizod, który miał spory wpływ na to, jak postrzegam świat. Na początku swojej kariery prawniczej postrzegałem się jako klasycznego cywilistę, ale z biegiem czasu (i po części z konieczności) odkryłem, kolejno, fascynujące światy transakcji, prawa konkurencji i danych osobowych. Jeśli chodzi o pracę, to nic mi tak nie przeszkadza jak nuda i monotonia – staram się ich unikać za wszelką cenę.
Czytaj wpisy

Prawnik

Grzegorz Karwatowicz

Od kilkunastu lat zajmuję się tematyką pomocy publicznej, w tym funduszy unijnych oraz zamówień i finansów publicznych. Początkowo zawodowe zainteresowania łączyłem z Urzędem Marszałkowskim Województwa Dolnośląskiego. Następnie, od sierpnia 2011 roku przeszedłem na „drugą stronę mocy” i rozpocząłem pracę w GWW. Fundusze unijne zajmowały mnie jeszcze przed akcesją Polski do UE – w tym okresie gospodarowałem środkami przedakcesyjnymi i uczestniczyłem w kampanii na rzecz informowania Polaków o warunkach integracji. Obecnie wspieram tych, którzy ubiegają się o dofinansowanie oraz tych, którzy już je otrzymali i walczą z perfidnym systemem kar i żądań zwrotu. Uczestniczyłem w realizacji kilkuset projektów unijnych, w tym infrastrukturalnych o znaczeniu strategicznym (drogi, kolej, energetyka, wodociągi, telekomunikacja, ochrona środowiska). Doradzam w obszarze kontraktów publicznych (zamówienia, PPP). Dbam, aby klienci nie występowali w charakterze obwinionych za naruszenie dyscypliny finansów publicznych. Procesowo jestem zaangażowany w szereg postępowań administracyjnych i sądowoadministracyjnych. Najwięcej przyjemności sprawia mi jednak sporządzanie ekspertyz, które wyjaśniają skomplikowane zagadnienia prawne z zakresu prawa publicznego. Mój cel, to wydusić z problemu prawnego ile się da…, a dusić potrafię – mam kilkunastoletni staż treningowy w judo.
Czytaj wpisy

Radca prawny

Ines Borkowska

Zagadnienia związane z szeroko rozumianym prawem pracy zaczęłam zgłębiać jeszcze na studiach prawniczych na Uniwersytecie Rzeszowskim, a prawo pracy stało się wówczas moją ulubioną dziedziną prawa. Według badań statystycznych Polacy są jednym ze społeczeństw, które spędzają w pracy najwięcej czasu a ja też już od kilku lat dodaje po parę godzin do tej statystyki. Pracując w kancelariach specjalizujących się w kompleksowej obsłudze prawnej podmiotów gospodarczych poznałam praktyczne problemy, z którymi na co dzień mierzą się przedsiębiorcy zatrudniający zarówno kilku, jak i kilkuset pracowników. Dołączając do zespołu GWW w 2018 r. swoją praktykę zawodową również wiąże z prawem pracy. Patrząc na prawo z perspektywy pracodawców szukam rozwiązań łączących ich potrzeby z wymogami nałożonymi przez obowiązujące przepisy. Przygotowuję opinie prawne, opiniuję umowy, tworze regulaminy i inne akty wewnętrzne pracodawców. Mam również na uwadze, aby moje rady zabezpieczały interesy pracowników. Z prawem pracy miałam przecież styczność również z punktu widzenia pracownika. Z tego powodu najlepiej zdaję sobie sprawę, że zadowoleni pracownicy to jeden z kluczy do sukcesu pracodawców. Wychodząc naprzeciw nowym potrzebom pracodawców związanych z wejściem w życie RODO zajmuję się także tematyką ochrony danych osobowych w kadrach i HR.
Czytaj wpisy

radca prawny, doktor nauk prawnych

Joanna Łukaszczuk

Czytaj wpisy

Adwokat, LL. M.

Joanna Waśko

Doświadczenie zawodowe w GWW zdobywam od 6 lat, w tym od prawie 3 lat w obszarze prawa karnego. Zajmuję się przede wszystkim prowadzeniem postępowań z zakresu prawa karnego skarbowego i szeroko pojętego prawa karnego gospodarczego. Nie obce mi są także meandry prawa administracyjnego, szczególnie w zakresie dostępu do informacji publicznej oraz postępowania przed sądami administracyjnymi.

Wykształcenie prawnicze zdobywałam na Uniwersytecie Warszawskim oraz Uniwersytecie Aix-Marseille w Aix-en-Provence i Uniwersytecie w Strasbourgu. Ukończyłam także studia LL. M. na kierunku europejskie prawo karne gospodarcze na Uniwersytecie w Luksemburgu.

Czytaj wpisy

Adwokat

Maciej Grzesiuk

Mam sporo szczęścia, bo udało mi się połączyć pracę zawodową ze swoją pasją. Od zawsze interesowałem się sportem, w szczególności piłką siatkową. Dzisiaj mogę realizować swoje zainteresowania na ścieżce zawodowej, zajmując się szeroko pojętym prawem sportowym. Moje doświadczenie obejmuje zarówno doradztwo prawne na rzecz podmiotów zajmujących się profesjonalnie organizacją rozgrywek, jak i pracę w charakterze arbitra i sekretarza Sądu Polubownego Profesjonalnej Ligi Piłki Siatkowej. Pełnię także funkcję sekretarza Komisji Dyscyplinarnej PLPS. W GWW zajmuję się jednak nie tylko prawem sportowym. Posiadam również doświadczenie w obsłudze korporacyjnej spółek prawa handlowego, a także w przeprowadzaniu procesów optymalizacyjnych i restrukturyzacyjnych w spółkach i grupach kapitałowych. W swojej pracy najbardziej lubię to, że daje mi możliwość poznawania środowiska sportowego „od podszewki”. Dzięki współpracy z podmiotami zarządzającymi polską siatkówką, mam także poczucie, że uczestniczę w profesjonalizacji rozgrywek sportowych na najwyższym europejskim poziomie. Prywatnie moją pasją jest żeglarstwo, ale na trochę większą skalę niż mazurskie jeziora.
Czytaj wpisy

Radca prawny, Doktor nauk prawnych

Marcin Borkowski

Studiom prawniczym towarzyszy sentencja: „Ius est ars boni et aequi” (łac. Prawo jest sztuką tego, co dobre i słuszne). Praktyka dość szybko weryfikuje tę tezę. Okazuje się bowiem, że klienci zdecydowanie częściej oczekują tego, co praktyczne oraz dochodowe. Dlatego właśnie specjalizuję się w prawie handlowym (prawie spółek), prawie cywilnym oraz prawie własności intelektualnej. W trakcie wieloletniej współpracy z biznesem zdobyłem kompetencje i rozległą wiedzę w zakresie doradztwa na rzecz przedsiębiorców polskich i zagranicznych, ze szczególnym uwzględnieniem realizacji procesów restrukturyzacyjnych, przygotowywania audytów prawnych oraz kompleksowej obsługi transakcji dotyczących nieruchomości i spółek. Równolegle z praktyką prawniczą prowadzę szkolenia dla przedsiębiorców oraz jednostek samorządu terytorialnego. Jestem również autorem licznych publikacji, w tym dwóch monografii prawniczych – „Łączenie się spółek akcyjnych, ze szczególnym uwzględnieniem banków” oraz „Reprezentacja spółki z ograniczoną odpowiedzialnością”, jak też licznych artykułów publikowanych na łamach dzienników ekonomicznych i czasopism. By przekonać się, ile prawdy jest w klątwie: "Obyś cudze dzieci uczył" prowadzę wytrwale zajęcia z prawa na Uniwersytecie SWPS. Niewykluczone, że doświadczenia te zainspirują mnie do kolejnej monografii… tym razem już nie prawniczej.
Czytaj wpisy

aplikant radcowski

Marta Banasiak

Zagadnieniami ochrony środowiska miałam zajmować się przejściowo, tylko do momentu dopóki nie uda mi się dostać na ukochaną filologię angielską. To przejściowo trwa obecnie ponad 10 lat i nie wyobrażam sobie abym mogła zajmować się czymś innym. Odpady, ścieki, instalacje, opłaty, pozwolenia, KOBiZE - to mój żywioł. Przyznaję, moja specjalizacja z pewnością nie nadawałaby się jako tło dla bojów toczonych przez Chyłkę i Zordona z powieści Remigiusza Mroza, ale przy takiej obszerności obowiązków wynikających z prawa środowiskowego, ich stopnia skomplikowania i częstotliwości zmian, moje umiejętności sprawdzają się znakomicie. Na chwile obecną analizuję, interpretuję, publikuję, szkolę i wspieram przedsiębiorców w spełnieniu ciążących na nich obowiązków wynikających z szeroko rozumianego prawa ochrony środowiska. Równolegle w GWW zdobywam szlify, aby w przyszłości móc pełnić funkcje profesjonalnego pełnomocnika. Marta współpracowała z GWW do 2019 roku.
Czytaj wpisy

radca prawny

Marta Lipińska

Zanim zostałam prawnikiem skończyłam Politechnikę Warszawską i zostałam inżynierem „od miast”. Zaczęłam pracę u jednego z największych zamawiających w Polsce i wtedy pojawiła się moja miłość do prawa. Doprowadziła ona do tego, że po kilku latach mogę posługiwać się wymarzonym tytułem radcy prawnego. Od kilku lat pracuję w GWW i zajmuję się obsługą prawną projektów infrastrukturalnych oraz zamówieniami publicznymi. Nie jest mi obce również prawo cywilne oraz procedura cywilna. Opinie prawne, sporządzanie i uzgadnianie umów związanych z procesem budowlanym oraz reprezentacja przed KIO to moja codzienność. Nie straszne mi wielogodzinne negocjacje w gronie inżynierów czy czytanie dokumentów technicznych z branży budowlanej.

 
Czytaj wpisy

doradca podatkowy

Marta Surmacz

Jestem doradcą podatkowym w zespole postępowań podatkowych w zakresie podatku VAT. Zajmuję się bieżącą obsługą w sprawach z zakresu podatku VAT oraz reprezentuje klientów w postępowaniach o wydanie interpretacji podatkowych, jak również przed organami podatkowymi w sporach podatkowych, w szczególności w postępowaniach dotyczących karuzel w podatku VAT. Doświadczenie z zakresu prawa podatkowego zdobywałam w warszawskich urzędach skarbowych oraz w Urzędzie Kontroli Skarbowej Warszawie w działach kontroli podatkowej i postępowania kontrolnego.

Czytaj wpisy

prawnik

Olga Sulewska

Od zawsze chciałam zostać prawnikiem, dlatego zdecydowałam, żeby rozpocząć studia w tym kierunku. Obecnie jestem studentką 4 roku prawa na Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.  Wiedzę w zakresie zawiłych uregulowań prawnych zdobywam nie tylko na Uniwersytecie, ale także w GWW, do którego dołączyłam w październiku 2019 roku. Praca daje mi satysfakcję i możliwość ciągłego rozwoju. Nie pozwala mi się też nudzić stawiając coraz to nowe pytania, na które niestrudzenie szukam odpowiedzi. I w tym tkwi cała frajda, żeby nie stać w miejscu!
Czytaj wpisy

prawnik

Pawel Rożyński

Nic, co dotyczy zamówień publicznych, nie jest mi obce. W GWW pracuję od prawie 10 lat. W tym czasie nadzorowałem lub oceniałem setki postępowań o udzielenie zamówienia publicznego, w tym takie, które zostały objęte kontrolą uprzednią Prezesa UZP. Prawie dwieście razy reprezentowałem wykonawców oraz zamawiających przed Krajową Izbą Odwoławczą. Nie obce mi są również zagadnienia dotyczące partnerstwa publiczno-prywatnego, czyli bardziej skomplikowanych form współpracy podmiotów publicznych oraz prywatnych. Zamówienia publiczne, to tak naprawdę staranie o jak najlepsze wydatkowania środków publicznych. Obecnie to prawie 200 mld zł rocznie. To nie tylko współzawodnictwo wykonawców ubiegających się o kontrakt, ale także próba zrównoważenia potrzeb zamawiających oraz możliwości przedsiębiorców. W GWW doceniam to, iż uczestniczymy w najciekawszych projektach realizowanych na rynku.
Czytaj wpisy

Prawnik

Paweł Szabat

Moja przygoda z podatkami zaczęła się prawie 20 lat temu. Młody i pełen entuzjazmu przybyłem do Warszawy, aby zgłębiać tajniki zagadnień podatkowych na Podyplomowym Studium Podatkowym na SGH. I tak moja kariera zawodowa na stałe związała się z tą dziedziną prawa. Od początku doradzałem podmiotom z branży telko. Najpierw jako prawnik wewnętrzny oprócz wiedzy prawniczej poznałem procedury i ryzyka rządzące działalnością spółek aktywnych w tym sektorze gospodarki. Następnie, już jako ekspert w kancelarii GWW zdobywałem doświadczenie obsługując praktycznie wszystkich operatorów sieci komórkowych w Polsce. Po kilkunastu latach powróciłem do rodzinnego Rzeszowa, gdzie zarządzam podkarpackim oddziałem GWW oraz poznaję specyfikę lokalnego, ale i międzynarodowego biznesu, który z przytupem rozpoczął ekspansję w tym prężnie rozwijającym się regionie. W pracy zawodowej zawsze ceniłem bezpośredni kontakt z klientem biznesowym. Umożliwia on bardzo praktyczne spojrzenie na materię podatkową, co zawsze mnie fascynowało. Dlaczego? Pozwala bowiem wypracowywać skuteczne rozwiązania, które z jednej strony czynią zadość wymogom prawnym i oczekiwaniom fiskusa, z drugiej nie krępują biznesu. Zgrabne połączenie tych dwóch aspektów jest dziś dla mnie, jako doświadczonego i „statecznego” doradcy źródłem wielkiej satysfakcji.
Czytaj wpisy

Radca prawny

Piotr Czajka

Od 2018 w GWW, a wcześniej od dodatkowych kilku lat zajmuję się Internetem w prawie i prawem w Internecie. Moje zainteresowania skupiają się na kwestiach prawnych związanych z nowoczesnymi technologiami i prowadzonym przy ich wykorzystaniu biznesem. Staram się łączyć zapotrzebowanie przedsiębiorców i startupów na wiedzę z pogranicza prawa autorskiego, ochrony danych osobowych, umów gospodarczych, inwestycyjnych, form prawnych prowadzenia działalności w sektorze internetowym oraz ich wpływem na kwestie podatkowe. Od zawsze chciałem „coś” organizować, co przejawiało się m.in. powołaniem jeszcze na studiach Koła Naukowego Prawa Finansowego i Podatkowego i bycia jego pierwszym prezesem. Dla uspokojenia atmosfery chętnie zatrzymuję się jakimś zagadnieniu na dłużej, co czasem zaowocuje artykułem, które do tej pory udało mi się opublikować w prasie podatkowej, oraz na łamach bloga Lexplorers. Jako pasjonat fotografii i mediów internetowych staram się podpowiadać jak prawnie zarządzać „contentem”. Cieszę się, z możliwości bycia członkiem GWW z uwagi na wielki zapał do siatkówki klubowej, która w życiu GWW obecna jest chyba od zawsze.

Czytaj wpisy

Adwokat

Piotr Świstak

Dzięki pracy dla wiodących firm z różnych branż: deweloperskiej, medycznej, automotive, meblarskiej, TSL i innych, zetknąłem się z w praktyce z wieloma dziedzinami prawa. Kompleksowe wsparcie przedsiębiorców umożliwiło mi zdobycie doświadczenia na każdym etapie przedsięwzięć biznesowych – od negocjacji kontraktów, zabezpieczania realizacji inwestycji, po spory sądowe. Zauważyłem, że dla klientów kluczowe znaczenie ma zawsze aspekt podatkowy. Dlatego zdecydowałem się na rozwój w tym kierunku w GWW, skupiając się na reprezentacji przedsiębiorców w sporach podatkowych z fiskusem oraz doradztwie podatkowym w ich bieżącej działalności. Ponieważ interesuję się informatyką, postanowiłem połączyć moje umiejętności z prawem. Zaawansowana znajomość obsługi komputerów stała się atutem w doradztwie z zakresu nowoczesnych technologii oraz podczas wdrażania rozwiązań informatycznych. Śledzę rozwój narzędzi informatycznych i informatyzacji życia publicznego, a także ich wpływ na zmieniające się otoczenie prawne. Prywatnie moją pasją jest muzyka i gra na gitarze elektrycznej.
Czytaj wpisy

Prawnik

Radosław Chudy

Praca w podatkach, a w szczególności w obszarze cen transferowych stanowi z mojej perspektywy przysłowiową „klamrę” zamykającą dwie kluczowe ścieżki rozwoju, którymi konsekwentnie podążałem i którymi nadal dążę od początku studiów (zarówno na Uniwersytecie Warszawskim oraz w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie). Od zawsze wierzyłem w moc nauki, dzięki czemu mogę od lat poszerzać swoją wiedzę w różnych obszarach – zwłaszcza w tak ciekawym, ale i trudnym jakim są podatki. Jestem więc niezwykle szczęśliwy, że realizacja poszczególnych, złożonych projektów dla klientów korporacyjnych z zakresu Transfer Pricing-u tak dobrze wkomponowuje się w wymiar zarówno prawniczy, jak i biznesowy mojego wykształcenia. Doświadczenie pokazało mi bowiem, że na każdą sprawę trzeba zawsze patrzeć z różnych punktów widzenia. Klienci z którymi współpracuję mogą więc liczyć z mojej strony na: profesjonalne wsparcie, rzetelność w wykonywanych zadaniach oraz indywidualne podejście przy realizacji poszczególnych, nawet najtrudniejszych projektów. W wolnych chwilach, lubię zaś zagłębić się w lekturę literatury historycznej XX wieku, posłuchać dobrej muzyki oraz podróżować po Polsce i świecie.

Czytaj wpisy

radca prawny

Rafał Pietruszewski

Zawodowo zajmuję się obsługą prawną przedsiębiorców. Pomagam im zarówno w ich codziennych, bieżących zmaganiach z rzeczywistością prawną, jak i w skomplikowanych i wieloetapowych transakcjach optymalizacyjnych i inwestycyjnych w spółkach i grupach kapitałowych. Ponadto doradzam podmiotom prowadzącym działalność w zakresie sportu, co generuje wiele emocji i konieczność zmierzenia się z problemami prawnymi, co do których na próżno szukać wskazówek w orzeczeniach sądów bądź prawniczych komentarzach. Największa satysfakcję w swej pracy czerpię rozwiązując - często bardzo zawiłe - problemy prawne klientów. Bardzo sobie przy tym cenię współpracę z ludźmi biznesu oraz możliwość obserwowania z bliska ich działalności. Prywatnie jestem miłośnikiem epickiej literatury, historii i broni – szczególnie broni białej.
Czytaj wpisy

radca prawny

Renata Siekanko

Ścieżkę zawodową rozpoczęłam od prawa budowlanego, które ukierunkowało późniejsze podejmowane przeze mnie decyzje. Pierwsze kroki stawiałam w organach nadzoru budowlanego. Następnie, posiadając już umiejętność poruszania się w przepisach prawa budowlanego, weszłam w buty inwestora i generalnego wykonawcy, by z tej perspektywy poznać przebieg procesu inwestycyjnego. Skrzyżowanie obu tych dróg obecnie ułatwia mi szukanie wspólnej drogi do porozumienia obu stron w wieloaspektowym procesie budowlanym.

Czytaj wpisy

Adwokat

Tomasz Krzywański

Na początku swojej przygody z prawem chciałem być jak Harvey Specter z popularnego serialu Suits i prowadzić wielomilionowe spory między korporacjami. Z czasem przekonałem się jednak, że to co lubię najbardziej to praca z ludźmi i rozwiązywanie ich problemów. Doradzam więc przedsiębiorcom i osobom zamożnym – dbając o bezpieczeństwo ich rodzin i majątków. Operuję na styku kilku dziedzin – spółki, prawo rodzinne, spadki. W szczególności działam tam gdzie pojawia się element transgraniczny i trzeba zarządzić projektem obejmującym kilka jurysdykcji. Nie obce są mi trusty, fundacje i zagraniczne spółki. Moją pasją są jednak skomplikowane sprawy dotyczące obywatelstw. Przeglądając archiwa i szukając śladów krewnych moich klientów mam poczucie jakbym przywracał pamięci zagubione ludzkie historie sprzed wielu, wielu lat.
Czytaj wpisy

adwokat

Tomasz Piejak

Od paru ładnych lat zajmuję się podatkami, sprawami rodzinnymi i spadkowymi, a także tworzeniem, bieżącą obsługą i restrukturyzacją podmiotów prawnych. Realizację we wszystkich tych dziedzinach umożliwia mi na co dzień doradztwo w zakresie strategii podatkowych, ochrony majątku i planowania sukcesji. Najbardziej lubię sprawy z elementami zagranicznymi, ponieważ dzięki nim mogę łączyć pracę z moją największą pasją – językami obcymi. Skończyłem prawo i studia europejskie na Uniwersytecie Warszawskim, jak również Szkołę Prawa Włoskiego i Europejskiego współorganizowaną przez moją Alma Mater i Uniwersytet w Katanii. W międzyczasie spędziłem trochę czasu we Włoszech, gdzie w ramach wymiany studiowałem prawo i nauki polityczne. W wolnych chwilach, poza nauką języków obcych, lubię porządnie zmęczyć się na rowerze, chodzić po górach i nagrywać piosenki w moim domowym mini studio. Ponieważ jednak wolne chwile są w moim życiu towarem deficytowym „brawurowe” rajdy rowerowe najczęściej ograniczają się do dojazdów do biura, górskie wycieczki do weekendowych wypadów, a muzyczne projekty do nucenia pod prysznicem.
Czytaj wpisy

Doradca podatkowy

Tomasz Sobczak

Od ponad 15 lat zajmuję się podatkami. Przygodę z tą dziedziną rozpocząłem jeszcze w trakcie studiów prawniczych. Mój pierwszy projekt podatkowy dotyczył cen transferowych, a konkretnie wprowadzenia w 2001 roku przez polskiego ustawodawcę obowiązku dokumentacji transakcji z podmiotami powiązanymi. Od tego czasu zajmowałem się wszystkimi obszarami związanymi z podatkami. W dotychczasowej mojej pracy zawsze najciekawsze, najtrudniejsze i najbardziej angażujące były spory z organami podatkowymi właśnie w obszarze cen transferowych. Obecnie kieruję zespołem cen transferowych, który funkcjonuje w ramach praktyki podatkowej GWW.
Czytaj wpisy

Radca prawny

Urszula Darkowska

Zajmuję się procesami sądowymi od ponad 10 lat, a od 2 lat stoję na czele departamentu procesowego GWW. Prowadzę postępowania przede wszystkim w sprawach cywilnych i gospodarczych. Często dotyczą one wielomilionowych odszkodowań lub kar umownych. Reprezentuję klientów także w sprawach o naruszenia praw autorskich, w tym w sporach z organizacjami zbiorowego zarządzania prawami autorskimi. Moje zainteresowanie tematyką sporów sądowych i arbitrażu zaczęło się jeszcze w trakcie studiów na Uniwersytecie Warszawskim, gdzie w ramach szkoły prawa brytyjskiego brałam udział w moot court competition. Dzisiaj w zakres mojej praktyki również wchodzą sprawy z zakresu arbitrażu – pełnię funkcję arbitra Sądu Polubownego Profesjonalnej Ligi Piłki Siatkowej a także reprezentuję przedsiębiorców w sporach przed sądami arbitrażowymi.

 
Czytaj wpisy

Formularz kontaktowy

d