Natalia Uchmanowicz

Pandemia odcisnęła piętno na różnych sferach naszego życia, w tym na możliwości rozwoju naszej praktyki zawodowej – stąd w kategoriach osiągnięcia postrzegam to, że udało mi się zdać adwokacki egzamin zawodowy w 2021 roku, a nadto zdać go z wyróżnieniem – jako jedna z aplikantek Wielkopolskiej Izby Adwokackiej, która osiągnęła najwyższe rezultaty.

 

Prawo karne od początku mojej kariery było mi bliskie – poza aspektami kryminalistycznymi, istotnymi z perspektywy praktycznej oceny zebranego w sprawie materiału dowodowego, fascynowało mnie oddziaływanie tej gałęzi prawa na tak wiele dziedzin. Na studiach w szczególności zaczęłam zgłębiać kwestie poświęcone sferze prawa karnego na płaszczyźnie gospodarczej, co uwieńczyła praca magisterska poświęcona problematyce prania pieniędzy.

 

Od kilku lat staram się aktywnie wspierać instytucje kultury – działałam jako wolontariusz przy różnego rodzaju festiwalach i konkursach muzycznych, ze szczególnym uwzględnieniem wydarzeń poświęconych muzyce klasycznej. Ten aspekt mojego życia nie pozostawał bez znaczenia również dla kariery zawodowej: nauczył mnie reagowania na nieprzewidziane okoliczności i poszukiwania alternatywnych rozwiązań pozornie problematycznych sytuacji.

 

W GWW pracuję w zespole private client. Cenię tę pracę nie tylko z uwagi na fantastyczny zespół, ale i z uwagi na duże zróżnicowanie projektów i wyzwań, które stawiają przed nami klienci. W bieżącej praktyce, poza sprawami z zakresu prawa karnego czy karnoskarbowego, zajmuję się doradztwem dla klientów indywidualnych m.in. w zakresie ochrony majątku, planowania sukcesji i spraw spadkowych. Stawiam sobie za cel, by nie tylko znajdować odpowiedzi na wszystkie pytania nurtujące naszych klientów, ale również by szukać rozwiązań, które każdorazowo będą trafiały w ich potrzeby.

Moje wpisy:

Obywatele polscy za granicą – obowiązek obrony Ojczyzny w razie ogłoszenia mobilizacji i w czasie wojny

Obywatele polscy za granicą – obowiązek obrony Ojczyzny w razie ogłoszenia mobilizacji i w czasie wojny

Sześć godzin na spakowanie bielizny, długopisów i kanapek – procedura powołania w razie mobilizacji i w czasie wojny

Sześć godzin na spakowanie bielizny, długopisów i kanapek – procedura powołania w razie mobilizacji i w czasie wojny

Służba wojskowa w razie ogłoszenia mobilizacji i w czasie wojny – informacyjny szum w wojennej mgle

Służba wojskowa w razie ogłoszenia mobilizacji i w czasie wojny – informacyjny szum w wojennej mgle