Kamil Szczęsny

W GWW zacząłem pracować tuż przed końcem studiów i to tutaj rozwinąłem w tych dziedzinach, które interesują mnie najbardziej, czyli prawo podatkowe i administracyjne, ze szczególnym uwzględnieniem podatków i opłat lokalnych oraz procedury podatkowej, jak również egzekucji administracyjnej. Niemniej nigdy nie potrafiłem ograniczyć się do jakiejś wąskiej gałęzi prawa, dlatego prowadzę też postępowania karne i karno-skarbowe – to wszystko jest po prostu zbyt ciekawe! Wykorzystuję też moje umiejętności zawodowe w opiece nad sekcją prawa karnego w Studenckiej Poradni Prawnej przy Akademii Leona Koźmińskiego, a od 2021 r. również nad sekcją prawa podatkowego. Od 2022 r. jestem także zastępcą rzecznika dyscyplinarnego Polskiego Związku Piłki Siatkowej.

Moje wpisy: