Joanna Łukaszczuk

W wyniku serii przypadkowych i nieprzypadkowych zdarzeń już na studiach zainteresowałam się prawem pracy. Dlaczego prawo pracy? Dlatego że większość, jeżeli nie każdy z nas, będzie pracownikiem albo będzie zatrudniać pracowników (w szerokim znaczeniu tego słowa). Dlatego też że wyznaję podstawową zasadę, która mówi, że praca nie jest towarem. Moja przygoda z prawem pracy i gałęziami jej pokrewnymi (jak ubezpieczenia społeczne) trwa nieprzerwanie od kilkunastu lat. Studia doktoranckie pozwoliły mi zgłębić tajniki tej dziedziny i umożliwiły dzielenie się wiedzą ze studentami. Praca w poznańskich kancelariach prawnych zaowocowała bogatym doświadczeniem zawodowym w zakresie doradztwa prawnego w sprawach związanych z zatrudnieniem. W GWW zajmuję się sporządzaniem oraz opiniowaniem umów i aktów wewnątrzzakładowych, a także bieżącym wsparciem klientów w sprawach pracowniczych, jak również doradztwem w zakresie procesów restrukturyzacji zatrudnienia. Co lubię w swojej pracy? To, że każda sprawa jest inna – wymaga uwzględnienia nie tylko litery prawa, ale również całokształtu okoliczności i potrzeb klienta. Dzięki temu wciąż zdobywam nowe doświadczenia i wiedzę.

Moje wpisy:

młodociany
Bieżące doradztwo prawne i podatkowe
Zatrudnianie młodocianych i absolwentów

Zatrudnianie młodocianych i absolwentów

Zatrudnianie młodocianych i absolwentów
Bieżące doradztwo prawne i podatkowe
Outsourcing a przejście części zakładu pracy

Outsourcing a przejście części zakładu pracy

Outsourcing a przejście części zakładu pracy

Obowiązek uzasadnienia wypowiedzenia umowy o pracę na czas określony coraz bliżej?

Obowiązek uzasadnienia wypowiedzenia umowy o pracę na czas określony coraz bliżej?

Zatrudnienie cudzoziemca – język umowy o pracę i innych dokumentów

Zatrudnienie cudzoziemca – język umowy o pracę i innych dokumentów

Pracownicy mogą składać wnioski o ponowne przeliczenie podstawy wymiaru zasiłków

Pracownicy mogą składać wnioski o ponowne przeliczenie podstawy wymiaru zasiłków