Pawel Rożyński

Nic, co dotyczy zamówień publicznych, nie jest mi obce. W GWW pracuję od prawie 10 lat. W tym czasie nadzorowałem lub oceniałem setki postępowań o udzielenie zamówienia publicznego, w tym takie, które zostały objęte kontrolą uprzednią Prezesa UZP. Prawie dwieście razy reprezentowałem wykonawców oraz zamawiających przed Krajową Izbą Odwoławczą. Nieobce mi są również zagadnienia dotyczące partnerstwa publiczno-prywatnego, czyli bardziej skomplikowanych form współpracy podmiotów publicznych oraz prywatnych.

Zamówienia publiczne, to tak naprawdę staranie o jak najlepsze wydatkowania środków publicznych. Obecnie to prawie 200 mld zł rocznie. To nie tylko współzawodnictwo wykonawców ubiegających się o kontrakt, ale także próba zrównoważenia potrzeb zamawiających oraz możliwości przedsiębiorców. W GWW doceniam to, że uczestniczymy w najciekawszych projektach realizowanych na rynku.

Moje wpisy:

Zamówienia publiczne a ustawa o elektromobilności

Zamówienia publiczne a ustawa o elektromobilności

Zasady uzupełniania przedmiotowych środków dowodowych

Zasady uzupełniania przedmiotowych środków dowodowych

Nieudany przetarg, i co dalej?

Nieudany przetarg, i co dalej?