Urszula Darkowska

Zajmuję się procesami sądowymi od ponad 10 lat, a od 2 lat stoję na czele departamentu procesowego GWW. Prowadzę postępowania przede wszystkim w sprawach cywilnych i gospodarczych. Często dotyczą one wielomilionowych odszkodowań lub kar umownych. Reprezentuję klientów także w sprawach o naruszenia praw autorskich, w tym w sporach z organizacjami zbiorowego zarządzania prawami autorskimi. Moje zainteresowanie tematyką sporów sądowych i arbitrażu zaczęło się jeszcze w trakcie studiów na Uniwersytecie Warszawskim, gdzie w ramach szkoły prawa brytyjskiego brałam udział w moot court competition. Dzisiaj w zakres mojej praktyki również wchodzą sprawy z zakresu arbitrażu – pełnię funkcję arbitra Sądu Polubownego Profesjonalnej Ligi Piłki Siatkowej, a także reprezentuję przedsiębiorców w sporach przed sądami arbitrażowymi.

 

Moje wpisy: