Joanna Waśko

Doświadczenie zawodowe w GWW zdobywam od 6 lat, w tym od prawie 3 lat w obszarze prawa karnego. Zajmuję się przede wszystkim prowadzeniem postępowań z zakresu prawa karnego skarbowego i szeroko pojętego prawa karnego gospodarczego. Nieobce mi są także meandry prawa administracyjnego, szczególnie w zakresie dostępu do informacji publicznej oraz postępowania przed sądami administracyjnymi.

Wykształcenie prawnicze zdobywałam na Uniwersytecie Warszawskim oraz Uniwersytecie Aix-Marseille w Aix-en-Provence i Uniwersytecie w Strasburgu. Ukończyłam także studia LLM na kierunku europejskie prawo karne gospodarcze na Uniwersytecie w Luksemburgu.

[Joanna pełniła również funkcję redaktor naczelnej portalu Lexplorers i jako adwokat była związana z GWW do 2021 r. – przyp. red.].

Moje wpisy: