Katarzyna Rybak

Mówi się, że historia często lubi zataczać koło – i tak też jest w moim przypadku. Przygodę ze studiami rozpoczęłam od finansów, a następnie zdecydowałam się kontynuować rozwój swoich zainteresowań ekonomicznych na studiach prawniczych na Uniwersytecie Jagiellońskim w Krakowie. Nikogo zapewne nie zdziwi, że pracę magisterską przygotowałam właśnie z prawa finansowego. Analizowałam w niej problematykę tzw. ulg na innowacyjność w podatku CIT. Dotychczas zdobyte przeze mnie doświadczenie pozwala mi spojrzeć na podatki z różnych perspektyw. Oprócz zamiłowania do prawa podatkowego interesuję się także prawem spółek i prawem karnym gospodarczym. W GWW zajmuję się w szczególności tematyką związaną z tax compliance.

Moje wpisy: