Przepisy nie na czas wojny – czyli jak legalnie dostarczyć hełmy i kamizelki kuloodporne na front

Przepisy nie na czas wojny – czyli jak legalnie dostarczyć hełmy i kamizelki kuloodporne na front

Oczywiste jest, że w obliczu wojny za naszą wschodnią granicą Ukraińcom potrzebne są przede wszystkim żywność, środki czystości czy środki farmaceutyczne. Mamy jednak sygnały od naszych ukraińskich klientów, że pilne zapotrzebowanie jest również na hełmy i kamizelki kuloodporne. Te jednak są towarami o znaczeniu strategicznym – znajdują się w wykazie uzbrojenia, opublikowanym przez Ministra Rozwoju i Technologii. Oznacza to, że eksport takich towarów, w tym w tranzycie poza teren Rzeczypospolitej Polskiej, wymaga pisemnej zgody organu kontroli obrotu, tj. Ministra Rozwoju i Technologii.

Zasadniczo taki towar może legalnie wyeksportować:

  1. podmiot korzystający z krajowego zezwolenia generalnego na obrót uzbrojeniem (takich jest tylko kilka w Polsce) albo
  2. podmiot, który uzyska indywidualne zezwolenie na obrót uzbrojeniem.

Wniosek o indywidualne zezwolenie należy zgłosić do Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii. Poniżej przedstawiamy najważniejsze zasady dotyczące wniosków oraz zezwoleń:

  • Obowiązuje zasada „jeden transport – jedno zezwolenie” – w praktyce oznacza to, że zezwolenie upoważnia do dokonania jednorazowego wywozu towarów.
  • Wniosek o wydanie zezwolenia złożyć może przedsiębiorca, który chce przewieźć broń przez granicę. Musi być to polski podmiot, który wdrożył wewnętrzny system kontroli i zarządzania obrotem uzbrojeniem – szczegółowy zakres obowiązków w ustawie z 29 listopada 2000 r. o obrocie z zagranicą towarami, technologiami i usługami o znaczeniu strategicznym dla bezpieczeństwa państwa, a także dla utrzymania międzynarodowego pokoju i bezpieczeństwa.
  • Jeśli przedsiębiorca spełnia warunki z ww. ustawy, to aktualnie powinno mu się udzielić zezwolenia z dnia na dzień.

Wobec tego w praktyce chęć pomocy ze strony polskich przedsiębiorców w tym zakresie czyni ją niemożliwą.

Jeśli natomiast polscy przedsiębiorcy mają mieć realną możliwość niesienia pomocy Ukrainie przez dostarczanie hełmów czy kamizelek kuloodpornych, to konieczne jest jak najszybsze opracowanie i wdrożenie specjalnych procedur, które usprawniłyby działanie systemu w obecnych kształcie.

Obecne regulacje z pewnością nie ułatwiają tego zadania, a dodatkowo stawiają szereg wymagań przed podmiotami, których jedynym celem jest wspomaganie sąsiadów zza naszej wschodniej granicy.

Jeśli również Państwo borykają się z tego typu problemami, zachęcamy do kontaktu z naszymi ekspertami: sebastian.gumiela@gww.pl, aleksandra.malysza@gww.pl.