Kontrola drewna opakowaniowego pod kątem standardu ISPM 15

Nieruchomości  /   6 października 2022

ISPM

W obrocie towarowym z krajami trzecimi towary, które eksportują polskie spółki, bardzo często pakowane są i wysyłane do transportu na lub w opakowaniach drewnianych (paletach, skrzyniach itp.). Zgodnie ze standardem ISPM 15 (ang. International Standards For Phytosanitary Measures No 15) większość opakowań drewnianych w ruchu międzynarodowym należy poddać obróbce, która zapewni likwidację wszystkich potencjalnie szkodliwych organizmów. Obróbka taka zwana jest potocznie IPPC (ang. International Plant Protection Convention) lub fumigacją. Chociaż standard ISPM 15 nie jest stosowany w obrocie wewnętrznym w Unii Europejskiej (łącznie ze Szwajcarią), to jednak aby towary przewożone mogły być przedmiotem zarówno wywozu z krajów UE, jak i przywozu na ich terytorium, drewno opakowaniowe lub sztauerskie, w którym towar się przewozi, musi spełniać wymagania standardu ISPM.

Wzmożone kontrole

W ostatnim czasie kontrole służb w kierunku prawidłowego oznaczenia opakowań drewnianych zgodnie ze standardem ISPM 15 zostały bardzo mocno wzmożone po stronie ukraińskiej – być może z powodu sytuacji wojennej. W związku z tym Główny Inspektorat Ochrony Roślin i Nasiennictwa w Warszawie coraz częściej otrzymuje od strony ukraińskiej informacje o braku lub nieprawidłowym oznakowaniu opakowań drewnianych towarów eksportowanych na Ukrainę. Konsekwencją takiego powiadomienia jest to, że GIORiN zleca jednostkom podrzędnym, czyli wojewódzkim inspektoratom ochrony roślin i nasiennictwa właściwym miejscowo, kontrolę spółek, które nie spełniły wymogów standardu ISPM 15 dla wysyłanych przez siebie opakowań drewnianych.

Certyfikowani dostawcy

Warto zatem zwrócić szczególną uwagę przy wysyłce na prawidłowe oznakowania np. palet drewnianych oraz kupować takie opakowania u certyfikowanych dostawców.

W naszym kraju prowadzony jest specjalny rejestr zakładów, które produkują palety i gwarantują ustalone standardy w celu zapewnienia realizacji wymogów IPPC. Za akceptacją GIORiN rejestrację producentów prowadzi oraz nadzoruje Instytut Technologii Drewna w Poznaniu (Zakład Badania i Zastosowań Drewna). Podmiot produkujący opakowania drewniane, u którego przeprowadzono audyt z wynikiem pozytywnym, zostaje wpisany do rejestru oraz otrzymuje indywidualny numer wykorzystywany do znakowania produktów.

Certyfikat IPPC na przykładzie oznaczenia palet drewnianych mogą Państwo zobaczyć, klikając tutaj.

Mając na uwadze przytoczone powyżej fakty, jeśli jest się podmiotem, który zajmuje się obrotem towarowym z krajami trzecimi, warto zwrócić szczególną uwagę na oznakowania opakowań drewnianych, aby spełniały standardy ISPM 15, ponieważ w razie wspomnianego powiadomienia naraża się na kontrolę WIORiN. Gdy ten zaś stwierdzi nieprawidłowości z tym związane i wykaże, że kontrolowany podmiot wykorzystuje drewniany materiał opakowaniowy, drewno lub inne przedmioty, które nie zostały oznakowane zgodnie z art. 96 ust. 1 rozporządzenia 2016/2031 w przypadkach opisanych w art. 96 ust. 1 lit. b rozporządzenia 2016/2031 – podmiot ten będzie podlegać administracyjnej karze pieniężnej w wysokości od 500 do 5000 zł za każdą przysyłkę roślin, produktów roślinnych lub innych przedmiotów, której dotyczy to naruszenie.

Autor wpisu

Rafał Wojciechowski

ekspert ds. celnych

Skończyłem studia magisterskie Wydziału Nauk Społecznych Uniwersytetu Gdańskiego oraz studia podyplomowe na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego. Od ponad 20 l...

Zobacz moje wpisy

Podziel się

Powiązane wpisy

Zmiana zasad nabywania nieruchomości rolnych

Zmiana zasad nabywania nieruchomości rolnych

Reforma planowania przestrzennego coraz bliżej

Reforma planowania przestrzennego coraz bliżej

Rząd planuje walkę z „patodeweloperką”

Rząd planuje walkę z „patodeweloperką”

Obawiasz się,
że ominą Cię
najważniejsze zmiany
w prawie?

Zaprenumeruj newsletter