Konwencja MLI

Bieżące doradztwo prawne i podatkowe  /   31 sierpnia 2022

podatki, system podatkowy, płatnik, fiskus, podwójne opodatkowanie

Od stycznia 2022 roku weszły w życie przepisy konwencji MLI1 w stosunku do umów zawartych pomiędzy Polską a Chile, Pakistanem, Estonią, Chorwacją, Węgrami, Grecją i Hiszpanią. Wiąże się z tym kilka zmian dla podatników, o czym piszemy niżej.

Co to oznacza w praktyce?

Podstawową nowością jest zmiana metody unikania podwójnego opodatkowania z metody wyłączenia z progresją na metodę zaliczenia proporcjonalnego (tzw. kredyt podatkowy). Jest to metoda mniej korzystna dla podatników. W praktyce od 2022 będzie obejmować dochody uzyskiwane przez polskich rezydentów podatkowych ze źródeł w Jordanii, Pakistanie i Grecji, zaś od 2023 roku w Estonii i Hiszpanii.

Metoda wyłączenia (stosowana do tej pory) polega na tym, że dochody zagraniczne nie podlegają opodatkowaniu w Polsce. Są one jednak uwzględniane przy obliczaniu tzw. efektywnej stawki podatkowej, która jest stosowana do obliczenia podatku od dochodów polskich. Efektywną stawkę podatkową ustala się poprzez zsumowanie dochodów zagranicznych i polskich i ustalenie, jaki procent z dochodów stanowiłby podatek, gdyby wszystkie dochody były opodatkowane w Polsce, czyli – praktycznie – gdzie pomiędzy 12% (niższa stawka) a 32% (wyższa stawka) znajdzie się stawka podatkowa.

Oznacza to również, że jeśli podatnik nie osiąga dochodów z polskich źródeł – dochód taki nie jest opodatkowany w Polsce.

Nowa metoda unikania podwójnego opodatkowania

Metoda kredytu podatkowego polega na obliczeniu polskiego podatku od całości dochodów i podatku zapłaconego za granicą, jednak tylko do wysokości podatku należnego od tego dochodu w Polsce. Oznacza to, że podatnik, który uzyskuje dochód opodatkowany niższą stawką podatku (kwotowo), będzie musiał dopłacić w Polsce podatek do wysokości, jaka byłaby w Polsce należna od całości.

W praktyce powoduje to również, że podatnik musi od takich dochodów płacić zaliczki w Polsce i może być z nich zwolniony na podstawie decyzji urzędu skarbowego, jeśli wykaże, że jego dochody zagraniczne będą opodatkowane wyższą stawką niż w Polsce.

Wejście w życie konwencji MLI wpływa również na dochody z dywidend oraz sprzedaży udziałów w spółkach nieruchomościowych (spółek, których co najmniej 50% majątku stanowią nieruchomości położone w państwie jego siedziby).

Umowa wprowadza wymóg utrzymywania przez co najmniej 365 dni udziałów do celu zastosowania zwolnienia z zysków. Polska nie stosuje tego warunku w stosunku do umów, które mają już zastrzeżony taki warunek (najczęściej jednak na dłuższy okres).

Konwencja powoduje opodatkowanie w kraju siedziby spółki nieruchomościowej dochodów z ze zbycia jej udziałów przez obcego rezydenta podatkowego.

.


1 Konwencja wielostronna implementująca środki traktatowego prawa podatkowego mające na celu zapobieganie erozji podstawy opodatkowania i przenoszeniu zysku, sporządzona w Paryżu 24 listopada 2016 r., podpisana w Paryżu 7 czerwca 2017 r. (ang. Multilateral convention to implement tax treaty-related measures to prevent base erosion and profit shifting).

Autor wpisu

Michał Zieliński

aplikant adwokacki

Ponoć dwie rzeczy są pewne – śmierć i podatki. Na pewno obie te dziedziny budzą emocje, głównie negatywne… Może dlatego idąc na studia prawnicze, chciałem zostać prokuratorem...

Zobacz moje wpisy

Podziel się

Powiązane wpisy

Exit tax również od darowizny? Orzecznictwo NSA korzystne dla podatników

Exit tax również od darowizny? Orzecznictwo NSA korzystne dla podatników

Rezydencja podatkowa – miejsce pobytu małżonka nie jest decydujące

Rezydencja podatkowa – miejsce pobytu małżonka nie jest decydujące

Obywatele polscy za granicą – obowiązek obrony Ojczyzny w razie ogłoszenia mobilizacji i w czasie wojny

Obywatele polscy za granicą – obowiązek obrony Ojczyzny w razie ogłoszenia mobilizacji i w czasie wojny

Sześć godzin na spakowanie bielizny, długopisów i kanapek – procedura powołania w razie mobilizacji i w czasie wojny

Sześć godzin na spakowanie bielizny, długopisów i kanapek – procedura powołania w razie mobilizacji i w czasie wojny

Obawiasz się,
że ominą Cię
najważniejsze zmiany
w prawie?

Zaprenumeruj newsletter