Długo wyczekiwane zmiany w ustawie o drogach publicznych

Nieruchomości  /   7 lipca 2022

29 czerwca 2022 r. weszły w życie zmiany umożliwiające przenoszenie decyzji zezwalających na lokalizację zjazdu lub przebudowę zjazdu z drogi publicznej na rzecz innych podmiotów. Wszystko za sprawą Ustawy o zmianie ustawy o inwestycjach w zakresie terminalu regazyfikacyjnego skroplonego gazu ziemnego w Świnoujściu oraz niektórych innych ustaw.

Lokalizacja zjazdu dotychczas

Do tej pory w wielu przypadkach każdorazowy nabywca nieruchomości musiał na własną rękę ubiegać się o zezwolenie na lokalizację zjazdu lub przebudowę zjazdu z drogi publicznej, nawet gdy w odniesieniu do jego nieruchomości wydano już decyzję administracyjną w tej sprawie, lecz na rzecz poprzedniego właściciela lub użytkownika. Uniemożliwiało to przeniesienie własności nieruchomości wraz z uzyskanym już zezwoleniem, co stwarzało dodatkowe niedogodności po stronie nabywcy nieruchomości, będącym docelowym inwestorem inwestycji budowlanej. Takie rozwiązanie powodowało zatem potrzebę wszczynania kolejnych postępowań administracyjnych, w ramach których wydawane były tożsame przedmiotowo decyzje, jednak na rzecz innego podmiotu. Naturalnie prowadziło to do istotnych opóźnień w realizacji inwestycji budowlanych.

Zmiany i usprawnienia w przepisach

Za sprawą zmian, które mają na celu ułatwić przenoszenie koncesji i innych decyzji administracyjnych, ustawodawca zdecydował się wprowadzić w art. 29 Ustawy o drogach publicznych (dalej jako „DroPubU”) dodatkowe regulacje. Umożliwiają one organowi przenieść decyzję zezwalają na lokalizację zjazdu lub przebudowę zjazdu na rzecz innego podmiotu niż ten, który pierwotnie uzyskał zezwolenie, będąc właścicielem lub użytkownikiem nieruchomości. Nowe przepisy nie precyzują, kto może być „innym podmiotem”. Z całą pewnością przez pojęcie „innego podmiotu” należy rozumieć podmioty wskazane w art. 29 ust. 1 DroPubU, zgodnie z którym budowa lub przebudowa zjazdu należy do właściciela lub użytkownika nieruchomości przyległych do drogi. Na pytanie, czy przez pojęcie „innego podmiotu” należy również rozumieć tego, kto dla przykładu ma wyłącznie prawo do dysponowania nieruchomością na cele budowlane, z całą pewnością niebawem odpowie praktyka organów, które wydają te decyzje.

Tryb postępowania administracyjnego

Przeniesienia omawianej decyzji dokonuje organ właściwy do wydania tej decyzji. Organem tym jest zarządca drogi. Oprócz tego do przeniesienia decyzji potrzebna jest zgoda strony, na której rzecz została ona wydana, oraz zgoda tego, na kogo rzecz decyzja ma zostać przeniesiona. Zgoda ma przyjmować wszystkie warunki określone w decyzji.

Sprawę przeniesienia decyzji zezwalającej na lokalizację zjazdu lub przebudowę zjazdu rozpatruje się w postępowaniu uproszczonym. Oznacza to, że strona może wnieść podanie z wykorzystaniem urzędowego formularza, w którym wskazuje okoliczności mające znaczenie dla sprawy oraz przedstawia dowody wraz z żądaniem wszczęcia postępowania.

Analogiczne rozwiązania zaimplementowano odnośnie do decyzji, które zezwalają na lokalizowanie w pasie drogowym obiektów budowlanych lub urządzeń niezwiązanych z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego oraz reklam (art. 39 DroPubU).

Ocena zmian

Wprowadzone zmiany z całą pewnością ułatwią procedurę nabywania nieruchomości, wobec których wydane już zostały wszelkie decyzje i uzgodnienia umożliwiające wykonanie na niej planowanej inwestycji budowlanej. Możliwość przenoszenia uzyskanych zezwoleń przyspieszy i upłynni proces prac związanych z realizacją inwestycji budowlanych i oszczędzi trudności związanych z ponownym uzyskiwaniem zezwoleń na lokalizację zjazdów z drogi publicznej. Rozpatrywanie spraw o przeniesienie decyzji w postępowaniu uproszczonym również powinno wpłynąć korzystnie na sprawne załatwianie tego typu spraw. Dotychczasowe regulacje prawne w tym zakresie wprowadzały niepotrzebne wątpliwości interpretacyjne, które niejednokrotnie były przyczyną istotnych opóźnień i niepotrzebnego zwiększania kosztów realizowanych inwestycji. Tym lepiej, że ustawodawca zdecydował się na skorygowanie wadliwych przepisów, ułatwiając tym samym inwestorom sprawne przenoszenie decyzji lokalizacyjnych.


Współautorem artykułu jest Piotr Oksiuta, praktykant w dziale nieruchomości GWW.

Autor wpisu

Kacper Kudlek

adwokat

Nieruchomościami interesowałem się jeszcze przed rozpoczęciem mojej przygody z prawem. Przygotowanie mojej pierwszej transakcji nieruchomościowej zacząłem w wieku 17 lat! Przedmiot...

Zobacz moje wpisy

Podziel się

Powiązane wpisy

Zmiana zasad nabywania nieruchomości rolnych

Zmiana zasad nabywania nieruchomości rolnych

Reforma planowania przestrzennego coraz bliżej

Reforma planowania przestrzennego coraz bliżej

Rząd planuje walkę z „patodeweloperką”

Rząd planuje walkę z „patodeweloperką”

Obawiasz się,
że ominą Cię
najważniejsze zmiany
w prawie?

Zaprenumeruj newsletter