Polski fiskus na światowych wybiegach. Opodatkowanie zagranicznych dochodów modelek i modeli

Polski fiskus na światowych wybiegach. Opodatkowanie zagranicznych dochodów modelek i modeli

Żeby zrobić karierę jak Anja Rubik nie wystarczy nieprzeciętny wygląd i wyróżniająca się osobowość. O szansę na własne pięć minut na największych światowych wybiegach trzeba zacięcie walczyć z bardzo mocną, równie wyróżniającą się konkurencją. Kiedy już marzenie się ziści i zagraniczna agencja modelek zaproponuje podpisanie kontraktu, polski fiskus na pewno zażąda należnego mu udziału w tym sukcesie. Kiedy przychodzi do wypełniania zeznań podatkowych wiele modelek i modeli zaczyna zadawać sobie pytanie: jak prawidłowo rozliczyć się z wynagrodzenia otrzymanego od zagranicznych agencji za udział w pokazach organizowanych za granicą?

 

Gdzie zapłacić podatek? W Polsce czy za granicą?

Co do zasady – tylko w Polsce. Pomimo niekwestionowanego talentu i ekspresji, na gruncie międzynarodowego prawa podatkowego modelki i modele występujący na pokazach nie są traktowani jako artyści. W związku z tym, jeżeli Polska zawarła umowę o unikaniu podwójnego opodatkowania z państwem, w którym odbywa się pokaz, ich dochody nie będą podlegać opodatkowaniu w tym państwie. Będzie natomiast trzeba rozliczyć się z nich w Polsce, ponieważ są traktowane jako tzw. inne dochody niewymienione w pozostałych artykułach umowy i tym samym opodatkowane tylko w tym państwie, którego rezydentem podatkowym jest dana modelka lub model.

Zagraniczne agencje mogą żądać udowodnienia, że w danym przypadku mają zastosowanie postanowienia umowy. W tym celu konieczne jest udokumentowanie miejsca zamieszkania modelki lub modela dla celów podatkowych w Polsce certyfikatem rezydencji wydanym przez polskie organy podatkowe. W przypadku braku przedstawienia takiego certyfikatu, agencje obniżą wypłacane wynagrodzenie o tzw. podatek u źródła pobrany za granicą. Podobnie podatek może zostać pobrany za granicą, jeżeli Polska nie zawarła umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania z państwem, w którym odbywa się pokaz.

 

Jak prawidłowo się rozliczyć?

W Polsce dochody z kontraktów z zagranicznymi agencjami modelek, które najczęściej mają charakter umów cywilnoprawnych, to tzw. dochody z działalności wykonywanej osobiście. Są opodatkowane na zasadach ogólnych, czyli – w zależności od wysokości dochodów – wg 18 lub 32% stawki minus kwota zmniejszająca podatek.

W związku z ich uzyskaniem trzeba samodzielnie obliczyć i zapłacić zaliczki na podatek dochodowy. Zaliczki oblicza się stosując do uzyskanego w danym miesiącu dochodu 18% stawkę, a następnie wpłaca się je na rachunek urzędu skarbowego w terminie do dwudziestego dnia następnego miesiąca. Zaliczkę za grudzień wpłaca się w terminie złożenia zeznania podatkowego, czyli do końca kwietnia.

W przypadku państw, z którymi Polska nie zawarła umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania, zaliczkę oblicza się i wpłaca w terminie do dwudziestego dnia miesiąca następującego po miesiącu powrotu do Polski lub do końca kwietnia, jeżeli termin płatności zaliczki przypada po zakończeniu danego roku.

 

Podsumowanie

Rozliczenie z polskim fiskusem dochodów z udziału w zagranicznych pokazach wbrew pozorom nie jest skomplikowane. Trzeba jednak o nim pamiętać. Terminowa wpłata zaliczek i wykazanie zagranicznych dochodów w rocznym zeznaniu podatkowym pozwoli uniknąć nieprzyjemnych niespodzianek podczas niespodziewanej kontroli podatkowej.

 

Autorem artykułu jest Tomasz Piejak, aplikant adwokacki w GWW.