Smartwatch bez karty SIM z wyższym cłem – nowe rozporządzenie klasyfikacyjne Komisji Europejskiej

Bieżące doradztwo prawne i podatkowe  /   28 maja 2024

smartwatch

16 kwietnia 2024 r. weszło w życie rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE)  2024/964 z 21 marca 2024 r. dotyczące klasyfikacji towarowej smartwatcha według nomenklatury scalonej.

Smartwatch opisany w tabeli zamieszczonej w załączniku do ww. rozporządzenia, w szczególności niewyposażony w kartę e-SIM/SIM, bez slotu na kartę SIM, bez możliwości odbierania rozmów telefonicznych,  umożliwiający korzystanie z dodatkowych funkcji bez konieczności parowania z telefonem, należy klasyfikować do kodu CN 9102 12 00 przypisanego dla zegarków naręcznych.

Dostępne w przedmiotowym smartwatchu funkcje odpowiadają różnym pozycjom towarowym nomenklatury scalonej (CN 8517 [aparatura do komunikacji], CN 9029 [krokomierz], CN 9031 [przyrządy pomiarowe lub kontrolne], CN 9102 [zegarek naręczny]),  a część z nich może działać samodzielnie, bez konieczności parowania z innym urządzeniem.

W opinii Komisji Europejskiej spośród dostępnych funkcji nie można wyodrębnić tej jednej, podstawowej, która nadawałaby zasadni charakter i pozwalałaby jednoznacznie zaklasyfikować smartwatch do kodu CN odpowiedniego dla tej funkcji.  Z tego powodu smartwatch odpowiadający opisowi zawartemu w rozporządzeniu KE należy klasyfikować zgodnie z regułą 3 c ogólnych reguł interpretacji nomenklatury scalonej, czyli do ostatniego w kolejności numerycznej kodu CN możliwego do zastosowania, tzn. do kodu CN 9102 12 00 przypisanego dla zegarków naręcznych, zasilanych elektrycznie, nawet ze stoperem, wyłącznie ze wskaźnikiem optoelektronicznym.

Co to zmienia?

Klasyfikacja ta ma wpływ na wysokość cła od importowanych smartwatchów, bowiem wspólna taryfa celna UE oparta jest na klasyfikacji towarów wg kodów CN.

Zasadniczo smartwatche mogą być klasyfikowane do dwóch kodów CN:

  1. CN 8517 62 00 – jako urządzenia komunikacyjne, tj. urządzenia „do odbioru, konwersji i transmisji lub regeneracji głosu, obrazu lub innych danych, włączając aparaty przełączające i routingowe” – ze stawką celną 0%, lub
  2. CN 9102 12 00 – jako zegarki naręczne „zasilane elektrycznie, nawet ze stoperem, wyłącznie ze wskaźnikiem optoelektronicznym” – ze stawką celną 4,5% MIN 0.3 EUR / p/st MAX 0.8 EUR / p/st.

Czy to ma sens?

Rozporządzenie KE budzi wiele wątpliwości co do dokonanej klasyfikacji. Mogłoby się wydawać, że opiera się ona w głównej mierze na możliwości wykonywania i odbierania połączeń telefonicznych czy funkcji komunikacji zbliżeniowej. Jednak wątpliwość budzi, czy dla uznania, że smartwatch jest w głównej mierze urządzeniem komunikacyjnym (tzn. klasyfikowanym do kodu CN 8517), niezbędna jest karta e-SIM lub SIM (na co wskazuje rozporządzenie KE oraz wydawane w ostatnich dniach wiążące informacje taryfowe), skoro niektóre modele inteligentnych zegarków umożliwiają dokonywanie połączeń telefonicznych bez tych kart, po sparowaniu smartwatcha z telefonem wyposażonym w głośnik i mikrofon.

Brakuje jasnych wytycznych obejmujących istotne cechy i funkcje smartwatchów, które należałoby uwzględnić, żeby wyraźnie rozróżnić smartwatche objęte pozycjami CN 8517 i CN 9102.

O tym trzeba pamiętać

Bez względu na powyższe – nowe rozporządzenie klasyfikacyjne jest wiążące w całej Unii Europejskiej. Oznacza to, że importerzy, którzy będą zgłaszać smartwatche do odprawy celnej z kodem CN 8517 62 00 (tj. z 0% stawką celną), muszą liczyć się z możliwością zakwestionowania przez organy celno-skarbowe tej klasyfikacji – a co za tym idzie – z koniecznością zapłaty cła.

W rozporządzeniu zastrzeżono, że wiążące informacje taryfowe (WIT) wydane przed jego wejściem w życie, które nie są zgodne z klasyfikacją towarową w nim określoną, mogą być stosowane przez okres trzech miesięcy (licząc od 16 kwietnia 2024 r.).

Warto już teraz zweryfikować uzyskane przed 16 kwietnia 2024 r. wiążące informacje taryfowe (WIT) pod kątem ich zgodności z nowym rozporządzeniem klasyfikacyjnym.

W celu uchronienia się od negatywnych konsekwencji stosowania nieprawidłowej klasyfikacji towarowej importerzy powinni z odpowiednim wyprzedzeniem wystąpić o wydanie nowych WIT w odniesieniu do sprowadzanych modeli smartwatchów.


Współautorami artykułu są Renata Kabacińska i Dominika Kamińska, specjalistki ds. podatku w GWW.

Autor wpisu

Sebastian Gumiela

radca prawny, doradca podatkowy

Miałem być księdzem – taką przyszłość wróżyła mi babcia, gdyż  jako dziecko w łóżeczku spałem jak kanonik, z rękami złożonymi na piersiach. Miałem być pianistą, aż trafiłem do klas...

Zobacz moje wpisy

Podziel się

Powiązane wpisy

Exit tax również od darowizny? Orzecznictwo NSA korzystne dla podatników

Exit tax również od darowizny? Orzecznictwo NSA korzystne dla podatników

Rezydencja podatkowa – miejsce pobytu małżonka nie jest decydujące

Rezydencja podatkowa – miejsce pobytu małżonka nie jest decydujące

Obywatele polscy za granicą – obowiązek obrony Ojczyzny w razie ogłoszenia mobilizacji i w czasie wojny

Obywatele polscy za granicą – obowiązek obrony Ojczyzny w razie ogłoszenia mobilizacji i w czasie wojny

Sześć godzin na spakowanie bielizny, długopisów i kanapek – procedura powołania w razie mobilizacji i w czasie wojny

Sześć godzin na spakowanie bielizny, długopisów i kanapek – procedura powołania w razie mobilizacji i w czasie wojny

Obawiasz się,
że ominą Cię
najważniejsze zmiany
w prawie?

Zaprenumeruj newsletter