Tag: akademiapzp

Unieważnienie postępowania w sprawie zamówienia publicznego

Unieważnienie postępowania w sprawie zamówienia publicznego

Tryb podstawowy w nowym Pzp – zamówienia poniżej progów unijnych

Tryb podstawowy w nowym Pzp – zamówienia poniżej progów unijnych