Tag: swiadczenie

Jak poprawnie zmienić umowę o zamówienie publiczne?

Jak poprawnie zmienić umowę o zamówienie publiczne?