Tag: wniosek o wydanie zaświadczenia o zgodności połączenia transgranicznego z prawem polskim