Znaczące odliczenia w PIT z tytułu tzw. ulgi na zabytki

Bieżące doradztwo prawne i podatkowe  /   2 lutego 2022

ulga na zabytki

Dotychczas niedostrzeżona w licznych zmianach Polskiego Ładu tzw. ulga na zabytki, zwana już nawet ulgą Pałacyk+, w ostatnich dniach trafiła do głównego przekazu medialnego. Biorąc pod uwagę możliwą skalę odliczeń, jest to ulga, której warto się przyjrzeć, kiedy planuje się inwestycje w najbliższych latach.

Podstawą prawną ulgi na zabytki jest art. 26hb wprowadzony w ramach Polskiego Ładu do ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Zgodnie z jego postanowieniami osoby fizyczne mogą odliczyć od podstawy obliczenia podatku następujące grupy wydatków:

  • Wpłaty poczynione przez właściciela lub współwłaściciela zabytku nieruchomego na fundusz remontowy wspólnoty mieszkaniowej lub spółdzielni mieszkaniowej utworzony dla tego zabytku.

  • Wydatki poniesione przez właściciela lub współwłaściciela zabytku nieruchomego na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane w zabytku. Należy jednak podkreślić, że prace takie muszą odbywać się na podstawie i w zakresie pozwolenia wojewódzkiego konserwatora zabytków (zabytki z rejestru zabytków) lub zaleceń konserwatorskich (zabytki z ewidencji).

Dla obu grup wydatków zabytek, którego dotyczą prace, musi być wpisany do rejestru zabytków lub – co znacznie zwiększa dostępność ulgi – gminnej ewidencji zabytków. W obu przypadkach odliczyć można do 50% udokumentowanych wydatków. Atrakcyjności uldze dodaje brak górnej granicy odliczenia.

  • Ostatnią grupę wydatków kwalifikujących się do odliczenia stanowi nabycie zabytku nieruchomego wpisanego do rejestru zabytków (z tej grupy znikły już zabytki z gminnych ewidencji) lub udziału w takim zabytku. Dodatkowym warunkiem koniecznym do skorzystania z tej opcji jest poniesienie wydatków na prace konserwatorskie, restauratorskie lub budowlane opisane wyżej. Nie określono natomiast minimalnej kwoty takich wydatków. Odliczenie związane z zakupem nieruchomości nie może przekroczyć iloczynu kwoty 500 złotych oraz sumy metrów użytkowych nieruchomości, przy czym górna granica odliczenia z tego tytułu to 500 000 złotych.

We wszystkich powyższych przypadkach nie określono minimalnego czasu posiadania lub użytkowania nieruchomości po odliczeniu. Zbycie lub darowanie zabytku, choćby w kolejnym roku, nie spowoduje więc negatywnych konsekwencji podatkowych.

Kolejną zachętą do skorzystania z ulgi na zabytki jest to, że można ją wykorzystać w sześciu kolejnych latach, o ile kwota odliczenia przewyższa dochód podatkowy w roku odliczenia.

Choć inwestycja w zabytki może wydawać się obarczona sporą ilością formalności (wymóg uzyskania pozwolenia wojewódzkiego konserwatora zabytków lub zaleceń konserwatorskich), to biorąc pod uwagę bardzo znaczące możliwości odliczeń podatkowych, zdecydowanie warto rozważyć inwestycje w perły polskiej architektury. Posiadanie czy odrestaurowanie zabytku może przynieść niezmiernie dużo satysfakcji, zwłaszcza jeśli pozwoli uratować część majątku przed zapędami fiskusa.

Autor wpisu

Krzysztof Gajdziński

doradca podatkowy

Na pierwszym roku studiów prawniczych na Uniwersytecie Jagiellońskim zrobiłem 40% 5-letniego programu.  Tylko po to, żeby nieco później wziąć urlop studencki i dziekański, które sp...

Zobacz moje wpisy

Podziel się

Powiązane wpisy

Smartwatch bez karty SIM z wyższym cłem – nowe rozporządzenie klasyfikacyjne Komisji Europejskiej

Smartwatch bez karty SIM z wyższym cłem – nowe rozporządzenie klasyfikacyjne Komisji Europejskiej

Exit tax również od darowizny? Orzecznictwo NSA korzystne dla podatników

Exit tax również od darowizny? Orzecznictwo NSA korzystne dla podatników

Rezydencja podatkowa – miejsce pobytu małżonka nie jest decydujące

Rezydencja podatkowa – miejsce pobytu małżonka nie jest decydujące

Obywatele polscy za granicą – obowiązek obrony Ojczyzny w razie ogłoszenia mobilizacji i w czasie wojny

Obywatele polscy za granicą – obowiązek obrony Ojczyzny w razie ogłoszenia mobilizacji i w czasie wojny

Obawiasz się,
że ominą Cię
najważniejsze zmiany
w prawie?

Zaprenumeruj newsletter