Ulga termomodernizacyjna również dla małżonka – współwłaściciela nieruchomości

Bieżące doradztwo prawne i podatkowe  /   6 września 2020

ulga termomodernizacyjna

Od stycznia 2019 r. zaczęła obowiązywać w ustawie o podatku dochodowym od osób fizycznych ulga termomodernizacyjna, która polega na odliczeniu od podstawy obliczenia podatku wydatków poniesionych na realizację przedsięwzięcia termomodernizacyjnego w budynku mieszkalnym jednorodzinnym. Jak wynika z najnowszej interpretacji indywidualnej Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej  z dnia 14 sierpnia 2020 r., prawo do ulgi przysługuje także małżonkowi – współwłaścicielowi nieruchomości, nawet jeżeli nie został on wymieniony w akcie notarialnym potwierdzającym nabycie nieruchomości.

 

 

Zasady stosowania ulgi

Podatnik, który jest właścicielem lub współwłaścicielem budynku mieszkalnego jednorodzinnego może odliczyć od podstawy obliczenia podatku wydatki poniesione na termomodernizację tego budynku.

Przez budynek mieszkalny jednorodzinny należy rozumieć budynek wolnostojący albo budynek w zabudowie bliźniaczej, szeregowej lub grupowej, służący zaspokajaniu potrzeb mieszkaniowych, stanowiący konstrukcyjnie samodzielną całość, w którym dopuszcza się wydzielenie nie więcej niż dwóch lokali mieszkalnych albo jednego lokalu mieszkalnego i lokalu użytkowego o powierzchni całkowitej nieprzekraczającej 30% powierzchni całkowitej budynku.

Z kolei, katalog wydatków podlegających odliczeniu określony został w załączniku do Rozporządzenia Ministra Inwestycji i Rozwoju z dnia 21 grudnia 2018 r. w sprawie określenia wykazu rodzajów materiałów budowlanych, urządzeń i usług związanych z realizacją przedsięwzięć termomodernizacyjnych (Dz. U. z 2018 r. poz. 2489).

Podatnik może odliczyć wyłącznie wydatki, których poniesienie zostało potwierdzone fakturą. W sytuacji, gdy poniesione wydatki były opodatkowane VAT, za kwotę wydatku uważa się wydatek wraz z należnym VAT (o ile nie został on odliczony na podstawie ustawy o VAT).

 

 

Ulga również dla małżonka – współwłaściciela nieruchomości

W analizowanej interpretacji indywidualnej wątpliwości podatnika wzbudziło prawo do odliczenia wydatków na termomodernizację jednorodzinnego budynku mieszkalnego przez małżonka, który nie został wymieniony w akcie notarialnym potwierdzającym nabycie nieruchomości.

Wnioskodawczyni wskazała we wniosku, iż nieruchomość została nabyta ze środków pochodzących z majątku wspólnego do majątku wspólnego małżonków, jednak w akcie notarialnym, jako nabywca wskazany został wyłącznie jeden małżonek. Faktury dokumentujące wydatki na termomodernizację budynku wystawiane są na obydwoje małżonków. Wnioskodawczyni zastanawia się, czy mimo że nie jest wymieniona w akcie notarialnym potwierdzającym nabycie nieruchomości, będzie mieć prawo do ulgi z uwagi na to, iż faktycznie jest współwłaścicielem tej nieruchomości.

Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej potwierdził, że małżonkowi, który jest współwłaścicielem nieruchomości, pomimo iż nie został wymieniony w akcie notarialnym, przysługuje prawo do skorzystania z ulgi, pod warunkiem spełnienia ustawowych przesłanek.

Wskazał, że „W sytuacji, gdy oboje małżonkowie pomiędzy którymi istnieje ustrój wspólności majątkowej małżeńskiej ponoszą wydatki na termomodernizację budynku mieszkalnego, należącego do ich majątku wspólnego, to oboje mają prawo do skorzystania z odliczenia, jeżeli dysponują fakturą potwierdzającą poniesienie przez nich wydatku – fakturą wystawioną na oboje małżonków. Jeżeli natomiast faktura wystawiona jest na jednego z małżonków, to odliczenia dokonuje tylko ten małżonek na którego wystawiona jest faktura.”

Tak więc warunkiem dokonania odliczenia jest posiadanie faktur wystawionych na oboje małżonków. W przypadku, gdyby faktury dokumentujące wydatki na termomodernizację wystawiane były wyłącznie na jednego z małżonków, prawo do odliczenia wydatków od  podstawy obliczenia podatku przysługiwałoby wyłącznie małżonkowi wskazanemu na fakturze.

Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej podkreślił również, że odliczenia dokonuje się poprzez odliczenie poniesionych wydatków od podstawy obliczenia podatku, a nie od podatku, jak wskazała wnioskodawczyni.

Podsumowując, małżonek będący współwłaścicielem nieruchomości, nawet jeżeli nie został wymieniony w akcie notarialnym, ma prawo do skorzystania z ulgi termomodernizacyjnej pod warunkiem posiadania faktur dokumentujących poniesienie wydatków na termomodernizację.

 

 

 

 

Autorką artykułu jest Aneta Skowron-Biały, aplikantka adwokacka z zespołu zajmującego się podatkami dochodowymi w GWW.

 

 

Autor wpisu

Aneta Skowron

adwokat

Moją przygodę z doradztwem podatkowym rozpoczęłam, współpracując z wiodącą kancelarią podkarpacką zajmującą się kompleksową obsługą podmiotów gospodarczych, realizując głównie tema...

Zobacz moje wpisy

Podziel się

Powiązane wpisy

Czy majątek fundacji rodzinnej jest też jej mieniem? Kilka słów o spisie mienia fundacji rodzinnej

Czy majątek fundacji rodzinnej jest też jej mieniem? Kilka słów o spisie mienia fundacji rodzinnej

Dzierżawa przedsiębiorstwa – nieoczywisty sposób na zagraniczną emeryturę

Dzierżawa przedsiębiorstwa – nieoczywisty sposób na zagraniczną emeryturę

Regulacja rynku kryptoaktywów: stabilizacja obrotu czy kres wolności inwestorów?

Regulacja rynku kryptoaktywów: stabilizacja obrotu czy kres wolności inwestorów?

Smartwatch bez karty SIM z wyższym cłem – nowe rozporządzenie klasyfikacyjne Komisji Europejskiej

Smartwatch bez karty SIM z wyższym cłem – nowe rozporządzenie klasyfikacyjne Komisji Europejskiej

Obawiasz się,
że ominą Cię
najważniejsze zmiany
w prawie?

Zaprenumeruj newsletter