Wiążąca informacja taryfowa (WIT) – narzędzie dla importerów aluminium z Chin w kontekście wzmożonych kontroli organów celno-skarbowych

Bieżące doradztwo prawne i podatkowe  /   15 czerwca 2023

WIT

W związku z wejściem w życie rozporządzenia wykonawczego Komisji (UE) 2021/546 z 29 marca 2021 r. nakładającego ostateczne cło antydumpingowe i stanowiącego o ostatecznym pobraniu cła tymczasowego nałożonego na przywóz elementów wyciskanych z aluminium pochodzących z Chińskiej Republiki Ludowej możemy zaobserwować wszczęcie wielu powtórnych kontroli dokumentów i prawidłowości zastosowania kodu nomenklatury scalonej (CN) przez Krajową Administracje Skarbową.

W całym kraju wielu naczelników urzędów celno-skarbowych wszczęło kontrole dotyczące zwłaszcza wyrobów ze stali i aluminium. Powtórne kontrole zaimportowanych towarów dotyczą możliwości zastosowania dla nich nieprawidłowych kodów CN, co w konsekwencji mogło prowadzić do nienałożenia na te towary należnych ceł antydumpingowych – a co za tym idzie, do uszczuplenia budżetu państwa – oraz poświadczeniu nieprawdy, czyli dokonaniu czynu zabronionego opisanego w kodeksie karno-skarbowym.

Przez powtórne zbadanie dokumentów, na podstawie których dokonano importu, kontrole takie polegają na tym, że organ kontrolujący dokonuje oględzin importowanych towarów, zbiera wszystkie inne dowody oraz ustala, czy prawidłowo zastosowano kod taryfy celnej, który determinuje wysokość nałożonej stawki celnej na importowane towary.

Obowiązek zebrania, przedstawienia i archiwizowania wszelkich dokumentów służących jako dowody na zastosowanie prawidłowego kodu CN ciąży na podmiocie, który zobowiązany jest do przedstawienia ich na żądanie organów celno-skarbowych.

Aby zapobiec wszelkim niejasnościom lub (jako podmiot importujący) nie narazić się na konsekwencje wynikające z błędnie zastosowanego kodu taryfy celnej, każda spółka będąca importerem przedmiotowych towarów ma do dyspozycji narzędzie w postaci wiążącej informacji taryfowej (WIT). Posiadanie decyzji WIT daje pewność prawną co do klasyfikacji towaru i określenia na tej podstawie, jakiej wysokości cło i ewentualne opłaty celne lub inne środki mogą zostać zastosowane.

WIT wydana w imieniu Komisji UE przez Dyrektora Izby Administracji Skarbowej w Warszawie to decyzja celna, która wiąże towar, przedsiębiorcę, dla której jest wydana, oraz wszystkie organy celne w UE.

Gdy WIT wydaje druga instancja w postępowaniu, czyli Dyrektor Izby Administracji Skarbowej, oznacza w praktyce, że nie może jej podważyć jednostka kontrolująca (naczelnik), czyli pierwsza instancja.

Dlatego wartość posiadania wiążącej informacji taryfowej przez podmioty, które importują towary mogące być obwarowane cłem antydumpingowym, jest niepodważalna.

Autor wpisu

Rafał Wojciechowski

ekspert ds. celnych

Skończyłem studia magisterskie Wydziału Nauk Społecznych Uniwersytetu Gdańskiego oraz studia podyplomowe na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego. Od ponad 20 l...

Zobacz moje wpisy

Podziel się

Powiązane wpisy

sprawozdania
Bieżące doradztwo prawne i podatkowe
Obowiązki rachunkowe i podatkowe fundacji rodzinnych

Obowiązki rachunkowe i podatkowe fundacji rodzinnych

Obowiązki rachunkowe i podatkowe fundacji rodzinnych

Pod kątem ukrytych zysków uwzględnia się art. 11c ust. 4 ustawy o CIT

Pod kątem ukrytych zysków uwzględnia się art. 11c ust. 4 ustawy o CIT
Bieżące doradztwo prawne i podatkowe
Menedżer na B2B – czy warto

Menedżer na B2B – czy warto

Menedżer na B2B – czy warto
Bieżące doradztwo prawne i podatkowe
Progi zwalniające też mają swoje ograniczenia

Progi zwalniające też mają swoje ograniczenia

Progi zwalniające też mają swoje ograniczenia

Obawiasz się,
że ominą Cię
najważniejsze zmiany
w prawie?

Zaprenumeruj newsletter