Włochy – nowe ulgi podatkowe przyciągają cudzoziemców

Włochy – nowe ulgi podatkowe przyciągają cudzoziemców

Nowe włoskie przepisy podatkowe wprowadzone w czerwcu 2019 r. zachęcają pracowników, przedsiębiorców, emerytów, gwiazdy sportu oraz naukowców do przeniesienia rezydencji podatkowej do Włoch. Włoski rząd oferuje potencjalnym rezydentom słońce, smaczne jedzenie, piękne widoki i co ważne – niskie podatki.

 

Nowe ulgi podatkowe

 

Włosi stawiają na kapitał ludzki. Dlatego też rząd zdecydował się wprowadzić rozwiązania podatkowe, które mają przyciągnąć cudzoziemców. Mowa o:

 • pracownikach i przedsiębiorcach;
 • naukowcach i badaczach;
 • osobach zamożnych i ich rodzinach;
 • emerytach.

 

Zwolnienie w wysokości 70 proc. podstawy opodatkowania dla pracowników i samozatrudnionych

 

Włochy chcą przyciągnąć do kraju osoby przedsiębiorcze, pracowite i zdolne. Dlatego od 2020 r. cudzoziemcy, którzy przyjadą pracować w Italii, będą mogli skorzystać ze zwolnienia w wysokości 70 proc. podstawy opodatkowania. To znaczy, że będą zobowiązani do zapłacenia podatku od 30 proc. podstawy opodatkowania, czyli dochodu, który uzyskają we Włoszech.

 

Zwolnienie może objąć nawet 90 proc. podstawy opodatkowania, jeżeli cudzoziemiec zdecyduje się przenieść do jednego z południowych regionów Włoch. Mowa o następujących regionach:

 • Abruzja;
 • Apulia;
 • Basilicata;
 • Kalabria;
 • Kampania;
 • Molise;
 • Sardynia;
 • Sycylia.

 

Preferencja będzie obowiązywać przez pierwsze 5 lat pobytu we Włoszech, przy czym na wniosek podatnika organy będą mogły wydłużyć ten okres do 10 lat. Zwolnienie dotyczyć będzie pracowników, przedsiębiorców, freelancerów pracujących na własny rachunek oraz naukowców. Aby móc z niego skorzystać, należy spełnić następujące warunki:

 • przenieść rezydencję podatkową do Włoch (zatem co do zasady mieszkać we Włoszech przez minimum 183 dni w roku lub posiadać tam centrum interesów życiowych);
 • nie być włoskim rezydentem podatkowym w ciągu 2 lat poprzedzających przeniesienie się do Włoch;
 • wyrażać chęć pozostania we Włoszech przez kolejne 2 lata;
 • wykonywać pracę głownie we Włoszech.

 

System res non-dom

 

Jeżeli chodzi o osoby o wysokich dochodach, włoski system podatkowy wita ich z otwartymi ramionami i proponuje system res non-dom. Przewiduje on zwolnienie z opodatkowania dochodu w zamian za zryczałtowany podatek w postaci rocznej opłaty w wysokości 100.000 €. Jest to bardzo atrakcyjna oferta dla osób o dużych dochodach, np. z dywidend zagranicznych spółek, gdyż powyższa opłata pozostaje niezmienna – niezależnie od wysokości dochodów.

 

Jest jeden ważny warunek, który musi być spełniony. Mianowicie podatnik nie może być włoskim rezydentem podatkowym przez co najmniej 9 z 10 lat przed pierwszym rokiem, w którym przeniósł swoją rezydencję podatkową do Włoch. Jeśli ten warunek zostanie spełniony, podatnik uzyska 15-letnie zwolnienie z podatku dochodowego od osób fizycznych w stosunku do dochodów uzyskiwanych zagranicą.

 

System nie zapomina o najbliższych za możnego podatnika. Im zaoferował opłatę w wysokości 25.000 €, która zastępuje opodatkowanie dochodów uzyskanych zagranicą.

 

Cherry picking 

 

W systemie res non-dom podatnicy będą mogli skorzystać z tzw. zasady cherry picking, która polega na tym, że podatnicy mogą wybrać dochód kraju lub krajów do opodatkowania przy pomocy systemu res non-dom. Pozostałe dochody pochodzące z „krajów niewybranych” będą wyłączone z systemu res non-dom i będą podlegać opodatkowaniu we Włoszech na normalnych zasadach. Tym samym będą korzystać z ewentualnej ulgi podatkowej od podatku zapłaconego za granicą. Możliwe będzie również zastosowanie do tych dochodów metod unikania podwójnego opodatkowania wynikających z umów międzynarodowych, których stroną są Włochy.

 

Podatnicy wybierający ten system podatkowy mają zagwarantowaną pełną poufność co do ich majątku, który znajduje się zagranicą. Włoskie organy podatkowe nie będą dociekać, skąd pochodzą te dochody i jaka jest ich wysokość. Co więcej, podatnicy będą mogli korzystać z zagranicznych spółek bez ryzyka zastosowania włoskich przepisów o zagranicznych spółkach kontrolowanych (CFC).

 

Emeryci

 

Italia oferuje zachętę podatkową również dla tych, którzy szukają ciepłego i wygodnego miejsca na zasłużoną i spokojną emeryturę. Zgodnie z nową regulacją emeryci, którzy otrzymują dochód spoza Włoch, będą opodatkowani zryczałtowanym podatkiem dochodowym wg stawki 7 proc.

 

Aby skorzystać z tego systemu emeryt musi spełnić następujące warunki:

 • otrzymywać emeryturę lub inne świadczenie spoza Włoch;
 • przenieść rezydencję podatkową do Włoch;
 • nie być włoskim rezydentem podatkowym w ciągu 5 lat poprzedzających przeniesienie się do Włoch;
 • zamieszkać w jednym z następujących regionów: Abruzja, Apulia, Basilicata, Kalabria, Kampania, Molise, Sardynia bądź Sycylia, przy czym miejscowość, w której podatnik zarejestruje swoje miejsce zamieszkania, nie może przekraczać 20.000 mieszkańców.

 

Dodatkowym warunkiem jest to, aby istniała umowa międzynarodowa o współpracy administracyjnej między państwem pochodzenia emeryta i Włochami.

 

Podsumowanie

 

Kolebka renesansu zachwyca i zachęca. Wydaje się, że do zamieszkania w Italii nikogo nie trzeba zachęcać. Zmianę rezydencji podatkowej trzeba jednak planować z głową. Warto przygotować się do przeprowadzki w taki sposób, aby organy podatkowe państwa, które opuszczamy, nie zakwestionowały zmiany rezydencji. Co więcej rekomendowane jest też przejrzenie istniejącej struktury aktywów pod kątem oceny skutków prawnych i podatkowych przeprowadzki. Wskazane jest również rozważanie wystąpienia o indywidualną interpretację podatkową we Włoszech w zakresie możliwości skorzystania z preferencyjnego sytemu podatkowego.

 

Katarzyna Wojsiat, prawnik, praktyka doradztwa dla klientów indywidualnych w GWW