Zasady opodatkowania obrotu kryptowalutami od 2019 r.

Bez kategorii  /   18 września 2019

W ostatnich latach można zaobserwować rozwój walut wirtualnych i wzrost liczby związanych z nimi transakcji. Niestety, polskie prawo podatkowe nie nadążało dotychczas za rozwojem tej dziedziny, czego wyrazem był brak przepisów uwzględniających specyfikę transakcji z użyciem kryptowalut. Ergo, dużo wątpliwości interpretacyjnych dotyczących zasad ich opodatkowania. Od 1 stycznia 2019 r. ustawodawca postawił kres tym wątpliwościom, jeżeli chodzi o podatki dochodowe. Obecnie trwają prace nad ostatecznym uregulowaniem kwestii opodatkowania zbycia lub zamiany kryptowalut podatkiem od czynności cywilnoprawnych.

 

Zmiany od 2019 r. – podatki dochodowe

 

Od 1 stycznia 2019 r. do ustaw o podatku dochodowym od osób fizycznych i osób prawnych wprowadzono przepisy, które rozwiały wątpliwości w kwestii opodatkowania zysków uzyskanych z obrotu kryptowalutami. Przychody z obrotu walutami wirtualnymi stanowią przychody z kapitałów pieniężnych (zysków kapitałowych), które są opodatkowane wg stawki 19 proc. W odniesieniu do osób fizycznych dotyczy to również sytuacji, gdy podatnik osiąga te przychody w ramach pozarolniczej działalności gospodarczej, zatem nie ma możliwości wyboru opodatkowania ich na zasadach ogólnych, wg stawki 18 i 32 proc. Wyjątek stanowią osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą polegającą na świadczeniu usług m.in. w zakresie wymiany pomiędzy walutami wirtualnymi i środkami płatniczymi oraz wymiany pomiędzy samymi walutami wirtualnymi. Przychody takich podatników stanowią przychody z pozarolniczej działalności gospodarczej opodatkowane, według wyboru, na zasadach ogólnych bądź wg 19-proc. stawki liniowej.

 

Za przychody z obrotu kryptowalutami uznaje się m.in. przychody z ich sprzedaży, czyli wymiany na środki płatnicze. Na równi ze sprzedażą walut wirtualnych traktowana jest również zapłata takimi walutami za towar, usługę lub prawo majątkowe niebędące walutą wirtualną oraz regulowanie innych zobowiązań. Opodatkowaniu podlega dochód, tj. przychód pomniejszony o koszty jego uzyskania. Za te uznaje się udokumentowane wydatki poniesione na nabycie kryptowaluty, a także koszty związane jej zbyciem.

 

Co z podatkiem od towarów i usług?

 

Profesjonalny – a zatem posiadający cechy pewnego zorganizowania i ciągłości – obrót kryptowalutami stanowi w świetle ustawy o podatku od towarów i usług świadczenie usług w ramach działalności gospodarczej. Zatem podlega podatkowi od towarów i usług. Jednocześnie jednak jest to czynność zwolniona z tego podatku. W konsekwencji, podatnik nie ma możliwości odliczenia podatku naliczonego w przypadku nabycia towarów i usług związanych z działalnością w zakresie wydobywania i sprzedaży kryptowalut.

 

Podatek od czynności cywilnoprawnych

 

Zbycie bądź zamiana kryptowalut poza obrotem profesjonalnym – niepodlegającym podatkowi od towarów i usług (zwolnieniu od niego) – zasadniczo powinna rodzić obowiązek opodatkowania transakcji podatkiem od czynności cywilnoprawnych, wg stawki 1 proc. Obecnie jednak Ministerstwo Finansów na mocy rozporządzenia zarządziło zaniechanie poboru podatku od czynności cywilnoprawnych od podatników nabywających kryptowaluty w drodze umowy sprzedaży bądź zamiany w przypadkach, gdy umowy stanowiące podstawę transakcji są zawarte w okresie pomiędzy 13 lipca 2018 r. a 31 grudnia 2019 r. Do tego czasu planowane jest wprowadzenie do ustawy jednoznacznego zwolnienia transakcji sprzedaży lub zamiany kryptowalut od podatku od czynności cywilnoprawnych. Nowelizacja ma wejść w życie od 1 stycznia 2020 r., co zapewni ciągłość w nieobciążaniu podatkiem transakcji mających za przedmiot kryptowaluty po utracie mocy wspomnianego rozporządzenia w sprawie tymczasowego zaniechania poboru podatku.

 

Tomasz Piejak, aplikant adwokacki, Wojciech Jaranowski, praktyka doradztwa dla klientów indywidualnych w GWW

Autor wpisu

Tomasz Piejak

adwokat

Od paru ładnych lat zajmuję się podatkami, sprawami rodzinnymi i spadkowymi, a także tworzeniem, bieżącą obsługą i restrukturyzacją podmiotów prawnych. Realizację we wszystkich tyc...

Zobacz moje wpisy

Podziel się

Powiązane wpisy

Bez kategorii
test

test

test
Bez kategorii
test

test

test

Umowa o współdziałanie z szefem KAS

Umowa o współdziałanie z szefem KAS

Obawiasz się,
że ominą Cię
najważniejsze zmiany
w prawie?

Zaprenumeruj newsletter