Zezwolenia na transport odpadów stracą ważność

Zezwolenia na transport odpadów stracą ważność

W ostatnim czasie przedsiębiorców obiegła elektryzująca informacja o utworzeniu, wyczekiwanego od ponad 5 lat, rejestru podmiotów wprowadzających produkty, produkty w opakowaniach i gospodarujących odpadami. Utworzenie Rejestru oraz zasady uzyskiwania wpisu do niego mogą jednak wprowadzić niejednego przedsiębiorcę w konsternację. W najgorszym wypadku, brak zastosowania się do nowych obowiązków może skutkować nawet unieruchomieniem przedsiębiorstwa na jakiś czas.

 

 

Obowiązek wpisu do rejestru

Dla niewtajemniczonych śpieszę wyjaśnić, iż obowiązkiem posiadania wpisu w nowo utworzonym rejestrze będą objęci przedsiębiorcy prowadzący określoną działalność, nazwijmy ją „środowiskową”. Wśród wybrańców znajdą się m.in. przedsiębiorcy transportujących odpady. I to właśnie te podmioty powinny zachować szczególną ostrożność, aby nie wpaść w zastawioną na nie w przepisach pułapkę, która skutecznie może wstrzymać, przynajmniej na jakiś czas, prowadzenie działalności w zakresie transportu odpadów. Jedną z przewidzianych zmian jest bowiem…..utrata ważności pozwoleń na transport odpadów. Nie stanie się to jednak od razu.

 

Co z wydanymi już zezwoleniami?

Dziś można powiedzieć, że „od zawsze” chcąc świadczyć usługi transportu odpadów, przedsiębiorca zobowiązany był uzyskać stosowane zezwolenie. Tak było na gruncie ustawy o odpadach z 2001 r. i takie rozwiązanie (nota bene przy użyciu bardzo ciekawej konstrukcji prawnej) zostało przeniesione na grunt aktualnie obowiązującej ustawy z 2012 r. Nic jednak nie trwa wiecznie. Od 24 stycznia 2018 r. tj. od dnia, w którym utworzono wspomniany na wstępie Rejestr, zezwolenia na transport odpadów nie będą już wydawane. W ich miejsce wprowadzony został obowiązek posiadania przez przedsiębiorcę transportującego odpady wpisu w Rejestrze. Potwierdzeniem realizacji tego obowiązku będzie unikalny, przypisany indywidualnie do danego przedsiębiorcy numer rejestrowy.

 

Okres przejściowy

Pojawia się więc pytanie co z zezwoleniami, które zostały wydane przed magiczną data utworzenia Rejestru? Odpowiedź jest z pewnością satysfakcjonująca dla przedsiębiorców, a mianowicie…. zachowują ważność. Ale – bo przecież zawsze jest jakieś „ale” – ważność zachowują tylko przez ściśle określony czas. Datą graniczną jest 24 lipca 2018 r. Po tym terminie wszystkie wydane zezwolenia na transport odpadów stracą ważność, a przedsiębiorca chcąc kontynuować działalność w tym zakresie powinien posiadać wpis w Rejestrze. Opieszałość w wystąpieniu do urzędu z odpowiednim wnioskiem, może w efekcie skutkować tym, że działalność w zakresie transportu odpadów realizowana będzie bez wymaganych prawem decyzji administracyjnych.

 

Podsumowanie

W trwającym obecnie okresie przejściowym, po ocuceniu z pierwszego szoku związanego z utworzeniem Rejestru, przedsiębiorca świadczący usługę transportu odpadów powinien przedłożyć w urzędzie wniosek o wpis lub aktualizację wpisu, jeśli sam wpis uzyskał z innego tytułu. Uchroni go to od niemożliwości realizacji transportu odpadów zgodnie z prawem, ale przede wszystkim od wysokich kar finansowych.  W tym przypadku z pewnością nie będą one niższe aniżeli 1000 zł, zaś ich górna granica, przynajmniej teoretycznie, może sięgnąć nawet miliona złotych.

 

Autorką artykułu jest Marta Banasiak, aplikant radcowski w GWW.