Anna Dębek

Prawem własności intelektualnej zajmuję się już ponad 12 lat. Mam bogate doświadczenie prawie cywilnym, w szczególności z zakresu prawa własności przemysłowej. Praktykę zdobyłam dzięki pracy po obu stronach mocy: zarówno w Urzędzie Patentowym RP, jak i w kancelariach patentowych oraz prawniczych. Doradzam przedsiębiorcom w zakresie szeroko pojętej ochrony marki. Reprezentuję klientów przed sądami cywilnymi, administracyjnymi wszystkich instancji, a także w sporach przed Urzędem Patentowym RP, EUIPO oraz WIPO.

Moje wpisy:

Fast Track, czyli nowy system rejestracji znaków towarowych i wzorów przemysłowych. Przegląd procedury

Fast Track, czyli nowy system rejestracji znaków towarowych i wzorów przemysłowych. Przegląd procedury