Czy amerykański rynek private equity jest inwestycyjną ziemią obiecaną?

Bez kategorii  /   13 grudnia 2017

private equity

Choć rynek private equity rozwija się prężnie w wielu państwach na świecie, to w ostatnich latach rosnącą popularnością wśród polskich inwestorów cieszą się fundusze amerykańskie. I słusznie! Rozliczenie w Polsce dochodów z inwestycji w tych funduszach może być bowiem korzystne podatkowo.

 

Private equity polega na średnio i długoterminowych inwestycjach kapitałowych. Przede wszystkim na zakupie akcji i udziałów spółek kapitałowych. Inwestycje te są zazwyczaj realizowane przez fundusze zarządzające portfelami aktywów w imieniu inwestorów. Przychód ze sprzedaży tych aktywów, po obniżeniu o koszty jego uzyskania (wynagrodzenia pracowników, koszty usług doradczych, księgowych itd.), jest odpowiednio dzielony między inwestorów. Oprócz zysku tych ostatnich, private equity przyczynia się również do rozwoju „spółek portfelowych” w wyniku finansowania ich działalności środkami inwestorów.

 

Korzyści podatkowe

Dochody z funduszy podlegają opodatkowaniu na poziomie inwestorów. Same fundusze nie są podatnikami podatku dochodowego – działają w formie zbliżonej do polskich spółek osobowych, które są transparentne podatkowo.

Dochody polskich inwestorów mogą być opodatkowane nie tylko w Polsce, ale również w USA jako zyski przedsiębiorców prowadzących działalność gospodarczą za pośrednictwem tzw. zagranicznego zakładu. Aby zapobiec tej „niesprawiedliwości”, amerykańsko – polska umowa o unikaniu podwójnego opodatkowania z 1974 r. przewiduje tzw. metodę proporcjonalnego zaliczenia. Pozwala ona na pomniejszenie podatku należnego w Polsce o kwotę podatku zapłaconego w USA. W przypadku osiągnięcia dochodów z działalności gospodarczej w USA, polskie przepisy umożliwiają dodatkowo skorzystanie z tzw. ulgi abolicyjnej. Ulga ta niweluje do zera ekonomiczny ciężar podatku od tych dochodów, tak jak gdyby były one w Polsce zwolnione z opodatkowania.

Do funduszy private equity w USA nie mają też zastosowania polskie przepisy o zagranicznych spółkach kontrolowanych (CFC). Przepisy te stosuje się wprawdzie do funduszy uznawanych za zagraniczne zakłady, ale tylko gdy dochody uzyskiwane z ich pośrednictwem nie są uwzględniane w podstawie opodatkowania w Polsce. Dochody z funduszy private equity w USA są uwzględniane przez polskich inwestorów w podstawie opodatkowania w Polsce – nawet jeżeli korzystają oni ze wspomnianej ulgi abolicyjnej.

 

Warto, czy nie warto?

Warto. Fundusze private equity są ciekawą alternatywą inwestycyjną dla giełdy i stanowią skuteczny sposób dywersyfikacji aktywów. Przy odpowiednim rozeznaniu w co warto inwestować, w dłuższej perspektywie mogą przynosić znaczne zyski, a uczestnictwo w nich może opłacać się niezależnie nawet od kwestii podatkowych. Sukces zależy jednak od wiedzy, umiejętności inwestycyjnych i – jak zawsze – odrobiny szczęścia.

 

Autorem artykułu jest Tomasz Piejak, aplikant adwokacki w GWW.

Autor wpisu

Tomasz Piejak

adwokat

Od paru ładnych lat zajmuję się podatkami, sprawami rodzinnymi i spadkowymi, a także tworzeniem, bieżącą obsługą i restrukturyzacją podmiotów prawnych. Realizację we wszystkich tyc...

Zobacz moje wpisy

Podziel się

Powiązane wpisy

Bez kategorii
test

test

test
Bez kategorii
test

test

test

Umowa o współdziałanie z szefem KAS

Umowa o współdziałanie z szefem KAS

Obawiasz się,
że ominą Cię
najważniejsze zmiany
w prawie?

Zaprenumeruj newsletter