Europejska walka z subsydiowanym importem: rejestracja pojazdów elektrycznych z Chin

Doradztwo sektorowe  /   22 marca 2024

import

Unia Europejska nieustannie dąży do utrzymania równowagi w handlu międzynarodowym oraz ochrony swoich producentów przed nieuczciwą konkurencją. Przykładem tych starań jest rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/1037 z 8 czerwca 2016 r., które ma chronić przed importem towarów subsydiowanych z krajów nienależących do Unii. W ramach tych działań, na podstawie rozporządzenia wykonawczego Komisji (UE) 2024/785 z 5 marca 2024 r., wprowadzono obowiązek, aby rejestrować przywóz nowych pojazdów elektrycznych o napędzie akumulatorowym, które projektowane są głównie do przewozu osób i pochodzą z Chińskiej Republiki Ludowej.

Chodzi więc o pojazdy, znane pod kodem CN 8703 80 10, które są nowe, elektryczne, napędzane wyłącznie jednym lub większą liczbą silników elektrycznych, zaprojektowane do przewozu maksymalnie dziewięciu osób włącznie z kierowcą. Rozporządzenie to nie dotyczy motocykli, podkreślając specyficzną kategorię produktów objętych dochodzeniem.

Założenie takiego mechanizmu rejestracji ma kluczowe znaczenie dla tego, żeby można było zastosować środki ochronne, w tym cła wyrównawcze z mocą wsteczną, w przypadku stwierdzenia, że importowane towary są subsydiowane i szkodzą producentom unijnym. Zgodnie z art. 24 ust. 5 rozporządzenia podstawowego Komisja może zainicjować odpowiednie kroki celników w celu rejestrowania importowanych towarów, aby możliwe było późniejsze nałożenie na nie środków od dnia rejestracji.

Stan prawny, jak wskazuje ISZTAR4, określa samochody elektryczne z kodem CN 8703 80 10 00 jako przedmioty obowiązkowej rejestracji przez organy celne, choć na razie nie podlegają one bezpośrednio cłu wyrównawczemu w postaci cła antydumpingowego. Mimo to zarejestrowany import może zostać objęty cłami wyrównawczymi, jeżeli wyniki dochodzenia wskażą na potrzebę ich zastosowania.

Inicjatywa ta, wprowadzająca obowiązek rejestracji przywozu nowych pojazdów elektrycznych z Chin, stanowi wyraz dążenia Unii Europejskiej do sprawiedliwej konkurencji i ochrony własnego rynku. Z jednej strony podkreśla potrzebę monitorowania i kontroli importu subsydiowanych towarów, z drugiej zaś przypomina o konsekwencjach ekonomicznych dla importerów, którzy muszą teraz uwzględniać potencjalne cła wyrównawcze w swoich kalkulacjach biznesowych.

Autorzy wpisu

Rafał Wojciechowski

ekspert ds. celnych

Skończyłem studia magisterskie Wydziału Nauk Społecznych Uniwersytetu Gdańskiego oraz studia podyplomowe na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego. Od ponad 20 l...

Zobacz moje wpisy

Sebastian Gumiela

radca prawny, doradca podatkowy

Miałem być księdzem – taką przyszłość wróżyła mi babcia, gdyż  jako dziecko w łóżeczku spałem jak kanonik, z rękami złożonymi na piersiach. Miałem być pianistą, aż trafiłem do klas...

Zobacz moje wpisy

Podziel się

Powiązane wpisy

Doradztwo sektorowe
Metody zgłaszania lotów dronem

Metody zgłaszania lotów dronem

Metody zgłaszania lotów dronem

Zwolnienie z akcyzy na energię, której używa się do produkcji energii elektrycznej – ważny wyrok TSUE

Zwolnienie z akcyzy na energię, której używa się do produkcji energii elektrycznej – ważny wyrok TSUE

Obawiasz się,
że ominą Cię
najważniejsze zmiany
w prawie?

Zaprenumeruj newsletter