Tag: 296 k.k.

Prawo karne

White collar crime – art. 296 k.k. w świetle planowanych zmian

W art. 296 Kodeksu karnego przewidziane jest przestępstwo nadużycia zaufania, nazywane też niegospodarnością menedżera. Odpowiedzialność karną ponosi ten, kto będąc obowiązany do zajmowania się sprawami majątkowymi lub działalnością gospodarczą osoby…