Tag: csr

Ochrona środowiska

Raportowanie ESG, czyli nowe obowiązki dla przedsiębiorców

W grudniu 2022 roku Parlament Europejski i Rada przyjęli dyrektywę CSRD1 (ang. Corporate Sustainability Reporting Directive) dotyczącą tzw. raportowania niefinansowego przez spółki w Unii Europejskiej. Nowe przepisy wprowadzą szereg wymogów w…