Tag: zamowienia publiczne

Nastawiajcie zegarki – ucieka termin przedawnienia

Nastawiajcie zegarki – ucieka termin przedawnienia

Unieważnienie postępowania w sprawie zamówienia publicznego

Unieważnienie postępowania w sprawie zamówienia publicznego

Tryb podstawowy w nowym Pzp – zamówienia poniżej progów unijnych

Tryb podstawowy w nowym Pzp – zamówienia poniżej progów unijnych

Podmiotowe środki dowodowe w nowym PZP

Podmiotowe środki dowodowe w nowym PZP

Terminy w nowym prawie zamówień publicznych

Terminy w nowym prawie zamówień publicznych

Stop niedoświadczonym wykonawcom

Stop niedoświadczonym wykonawcom