Tag: zatrudnienie Ukraińców

Prawo pracy i ubezpieczeń społecznych

Zasady podejmowania pracy przez obywateli Ukrainy w Polsce

Z powodu dużej liczby ukraińskich uchodźców w Polsce specustawa z 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz.U. poz. 583 ze…