Ulga dla darczyńców – zerowa stawka VAT dla podmiotów przekazujących środki ochrony indywidualnej

Bez kategorii  /   26 marca 2020

ubezpieczenie

Wyjątkowe okoliczności, w jakich znaleźliśmy się w związku z epidemią SARS-CoV-2, powodują natłok nowych rozwiązań legislacyjnych. Rozwiązania te przede wszystkim nakierowane są na ułatwienie i przyspieszenie realizacji aktywności związanej z zahamowaniem rozwoju epidemii. Wśród nich znalazły się rozwiązania podatkowe skierowane do tych przedsiębiorców, którzy postanowili walczyć z epidemią poprzez darowanie różnego rodzaju środków służących do jej powstrzymywania, w tym m. in. środków ochrony indywidualnej – podstawowego oręża w walce z chorobą.

 

 

Zerowa stawka VAT na wyroby medyczne

Ministerstwo Finansów ogłosiło w czwartek 12.03.2020 r. projekt rozporządzenia, które ma wprowadzić obniżoną – zerową stawkę VAT na wyroby medyczne w rozumieniu ustawy  o wyrobach medycznych, a także na szkło laboratoryjne, aparaturę laboratoryjną, produkty lecznicze oraz substancje czynne w rozumieniu ustawy Prawo farmaceutyczne. Nowa stawka obowiązywać będzie także produkty biobójcze i środki ochrony indywidualnej.

Obniżona stawka będzie stosowana wyłącznie dla dostaw towarów przeznaczonych na cele związane ze zwalczaniem zakażenia, zapobieganiem rozprzestrzenianiu się, profilaktyką oraz zwalczaniem skutków choroby zakaźnej wywołanej wirusem SARS CoV-2. Produkty objęte obniżoną stawką VAT to m.in. maski, kombinezony, ochraniacze na buty, czepki i rękawice, środki dezynfekujące, specjalistyczne testy diagnostyczne służące do analizy i wykrywania czynników patogennych w wodzie, powietrzu i glebie. Są one niezbędne w walce z epidemią.

 

Ograniczony katalog obdarowanych

Autorzy projektu wskazują w uzasadnieniu, że „w sytuacji zagrożenia zdrowia a nawet życia ludzi, podmioty gospodarcze angażują się w akcję darowizn towarów dla podmiotów publicznych, których zadaniem jest utrzymanie rezerw towarów gromadzonych na wypadek zagrożenia m.in. bezpieczeństwa, porządku i zdrowia publicznego oraz wystąpienia klęski żywiołowej lub sytuacji kryzysowej. Podmioty te stanowią istotne ogniwo w dystrybucji produktów niezbędnych dla ludzi w sytuacji powstania tych zagrożeń”. Zadania te realizują:

  1. Agencja Rezerw Materiałowych, która utrzymuje oraz udostępnia rezerwy strategiczne (m.in. rezerwy medyczne),
  2. Centralna Baza Rezerw Sanitarno-Przeciwepidemicznych, która utrzymuje stałą rezerwę i odpowiada za dystrybucję określonych towarów związanych z ochroną zdrowia przeznaczonych dla podmiotów leczniczych w razie zagrożenia epidemicznego.

Darowizna wyżej wskazanych produktów będzie więc mogła być dokonana na rzecz tych dwóch podmiotów. Darczyńca, aby skorzystać z preferencyjnej stawki podatku, będzie musiał zawrzeć w tym celu pisemną umowę darowizny z obdarowanym.

 

 

Co z darowiznami dokonanymi przed wejściem w życie rozporządzenia?

Obniżona stawka podatku będzie obowiązywać od dnia wejścia w życie rozporządzenia do dnia 31.08.2020 roku. Projektowane rozporządzenie przewiduje jednak możliwość zastosowania jej do  darowizn, które zostały dokonane przed wejściem w życie przedmiotowych regulacji, nie wcześniej jednak niż 1.02 2020 r. Początkowa data możliwości stosowania preferencji skorelowana jest z pierwszymi ostrzeżeniami Głównego Inspektora Sanitarnego o możliwości pojawienia się i skutkach wirusa SARS CoV-2 na terytorium Polski.

W odniesieniu do darowizny przekazanej w okresie od 1.02.2020 r. do dnia wejścia w życie rozporządzenia warunkiem skorzystania z preferencji będzie zawarcie stosownej umowy darowizny, która w tym przypadku będzie mogła być także zastąpiona pisemnym potwierdzeniem dokonania darowizny określonych towarów przez darczyńcę i obdarowanego.

 

 

Autorką artykułu jest Olga Sulewska, studentka 4-go roku studiów prawniczych, asystentka prawnika w GWW.

 

 

Autor wpisu

Olga Sulewska

aplikantka adwokacka

Od zawsze chciałam zostać prawnikiem, dlatego zdecydowałam, żeby rozpocząć studia w tym kierunku. Obecnie jestem studentką 4. roku prawa na Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńsk...

Zobacz moje wpisy

Podziel się

Powiązane wpisy

Bez kategorii
test

test

test
Bez kategorii
test

test

test

Umowa o współdziałanie z szefem KAS

Umowa o współdziałanie z szefem KAS

Obawiasz się,
że ominą Cię
najważniejsze zmiany
w prawie?

Zaprenumeruj newsletter