Tag: pzp

Zmiany w waloryzacji umów o wykonanie zamówienia publicznego

Zmiany w waloryzacji umów o wykonanie zamówienia publicznego

Unieważnienie postępowania w sprawie zamówienia publicznego

Unieważnienie postępowania w sprawie zamówienia publicznego

Tryb podstawowy w nowym Pzp – zamówienia poniżej progów unijnych

Tryb podstawowy w nowym Pzp – zamówienia poniżej progów unijnych

Podmiotowe środki dowodowe w nowym PZP

Podmiotowe środki dowodowe w nowym PZP

Terminy w nowym prawie zamówień publicznych

Terminy w nowym prawie zamówień publicznych