Adwokat

Agnieszka Adach

Znam każdy etap postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Biorę czynny udział w nadzorze nad realizacją umów związanych z tą tematyką. Częściej można mnie spotkać w Krajowej Izbie Odwoławczej, na placach budowy dróg ekspresowych czy linii kolejowych – niż za biurkiem w GWW. Od początku swojej kariery zajmuję się doradztwem w zakresie zamówień publicznych w różnych sektorach gospodarki. Świadczę pomoc prawną dla instytucji publicznych i przedsiębiorców. Wszystko zaczęło się przypadkiem w 2007 roku w jednej z renomowanych, warszawskich kancelarii, wyspecjalizowanych w tej dziedzinie prawa. W lipcu 2015 roku zmieniłam barwy i rozpoczęłam współpracę z GWW. I tak aż do dzisiaj. Od lat wykładam na specjalistycznych szkoleniach, konferencjach oraz studiach podyplomowych. Rokrocznie, prowadzę warsztaty, w tym w formule paneli dyskusyjnych podczas Szkoły Zamówień Publicznych GIPH. Pozostaję wierna swojej Alma Mater (UW WPiA), na której ukończyłam studia magisterskie i doktoranckie, a także Podyplomowe Studia Zamówień Publicznych.
Czytaj wpisy

Radca prawny, Doradca podatkowy

Aldona Leszczynska-Mikulska

Przypadek czy przeznaczenie? Kilkanaście lat temu przypadek sprawił, że w trakcie studiów prawniczych na Uniwersytecie Warszawskim rozpoczęłam pracę w zespole specjalistów od międzynarodowego prawa podatkowego w jednej z firm tzw. Wielkiej Czwórki. Zostałam doradcą podatkowym, a moja przygoda z prawem międzynarodowym trwa do dziś. Kilka lat temu, po zdaniu egzaminu radcowskiego, wypłynęłam na szerokie i nieznane wcześniej w polskiej branży prawniczej wody doradztwa dla osób zamożnych. Zaryzykowałam. Z perspektywy czasu widzę, że wysiłek włożony w definiowanie i upowszechnianie usługi tzw. private lawyer na pewno się opłacił. Pracowałam dla pierwszego pokolenia przedsiębiorców, a teraz zaczynam współpracować z dziećmi moich klientów. Transakcje, inwestycje, sprawy rodzinne, spory dotyczące majątku prywatnego. Odkrywam przy tej okazji tajniki psychologii biznesu, sztuki współczesnej i motoryzacji. Niezliczone pomysły biznesowe i pasje moich klientów nie pozwalają mi się nudzić.
Czytaj wpisy

Doradca podatkowy

Artur Cmoch

Doradztwem podatkowym zajmuję się od ponad 15 lat. Swoją przygodę z podatkami rozpocząłem jeszcze na studiach w jednej z firm z tzw. Wielkiej Czwórki. Potem był krótki epizod w urzędzie Miasta Stołecznego Warszawy i ponownie trafiłem do działu podatkowego, tym razem GWW. Ten związek trwa do dziś … W GWW zajmuję się głównie transakcjami i restrukturyzacją. Cenię pracę w zespole, a wspomniane obszary wymagają zaangażowania prawników specjalizujących się w różnych obszarach. Zespół, którym kieruję ma na swoim koncie kilkaset transakcji i (jak ufamy) tyluż zadowolonych klientów. Tylko w ostatnich dwóch latach wartość podatkowa spraw, którymi się zajmowaliśmy w zakresie CIT przekroczyła 3.5 mld zł. Praca doradcy podatkowego wymaga nieustannego śledzenia zmian w przepisach oraz znajomości najnowszego orzecznictwa i interpretacji wydawanych przez organy skarbowe. To olbrzymi obszar wiedzy. Dlatego podkreślam wagę pracy zespołowej oraz nieustanną interakcję i wymianę poglądów pomiędzy współpracownikami.
Czytaj wpisy

Radca prawny

Bartlomiej Wyjatek

Zawód radcy prawnego wykonuję już przeszło 11 lat. Moja droga do GWW (jestem tu od maja 2017) przebiegała od kilkuosobowej kancelarii w jednym z mniejszych polskich miast, przez dużą kancelarię warszawską, a następnie (w charakterze tzw. in-house’a) międzynarodową korporację. Wcześniej, przed aplikacją, była jeszcze przygoda jako wolontariusz w Afryce - epizod, który miał spory wpływ na to, jak postrzegam świat. Na początku swojej kariery prawniczej postrzegałem się jako klasycznego cywilistę, ale z biegiem czasu (i po części z konieczności) odkryłem, kolejno, fascynujące światy transakcji, prawa konkurencji i danych osobowych. Jeśli chodzi o pracę, to nic mi tak nie przeszkadza jak nuda i monotonia – staram się ich unikać za wszelką cenę.
Czytaj wpisy

Adwokat

Ewelina Knapkiewicz

Bogate doświadczenie w sprawach z zakresu prawa pracy, prawa cywilnego oraz administracyjnego zdobyłam w trakcie 10-letniej współpracy z renomowanymi kancelariami z Poznania. Następnie dołączyłam do GWW. Poruszam się głównie po labiryntach indywidualnego i zbiorowego prawa pracy. Przygotowuję i opiniuję projekty wewnątrzzakładowych źródeł prawa pracy oraz dokumentację związaną z zatrudnieniem. Zajmuję się outsourcingiem pracowniczym, przejęciami zakładów pracy, restrukturyzacją zatrudnienia oraz zwolnieniami grupowymi. Udzielam wsparcia działom HR w bieżącej obsłudze.
Czytaj wpisy

Prawnik

Grzegorz Karwatowicz

Od kilkunastu lat zajmuję się tematyką pomocy publicznej, w tym funduszy unijnych oraz zamówień i finansów publicznych. Początkowo zawodowe zainteresowania łączyłem z Urzędem Marszałkowskim Województwa Dolnośląskiego. Następnie, od sierpnia 2011 roku przeszedłem na „drugą stronę mocy” i rozpocząłem pracę w GWW. Fundusze unijne zajmowały mnie jeszcze przed akcesją Polski do UE – w tym okresie gospodarowałem środkami przedakcesyjnymi i uczestniczyłem w kampanii na rzecz informowania Polaków o warunkach integracji. Obecnie wspieram tych, którzy ubiegają się o dofinansowanie oraz tych, którzy już je otrzymali i walczą z perfidnym systemem kar i żądań zwrotu. Uczestniczyłem w realizacji kilkuset projektów unijnych, w tym infrastrukturalnych o znaczeniu strategicznym (drogi, kolej, energetyka, wodociągi, telekomunikacja, ochrona środowiska). Doradzam w obszarze kontraktów publicznych (zamówienia, PPP). Dbam, aby klienci nie występowali w charakterze obwinionych za naruszenie dyscypliny finansów publicznych. Procesowo jestem zaangażowany w szereg postępowań administracyjnych i sądowoadministracyjnych. Najwięcej przyjemności sprawia mi jednak sporządzanie ekspertyz, które wyjaśniają skomplikowane zagadnienia prawne z zakresu prawa publicznego. Mój cel, to wydusić z problemu prawnego ile się da…, a dusić potrafię – mam kilkunastoletni staż treningowy w judo.
Czytaj wpisy

Radca prawny, LL.M.

Helena Kozakiewicz

Od ponad 10 lat doradzam przedsiębiorcom jak najskuteczniej postępować z pracownikami oraz zarządzać kwestiami prawnymi w zakresie HR. Bywa, że stronom towarzyszy całe spektrum emocji i sprawa musi trafić do sądu. Tu, wbrew powszechnej opinii, wygrywającym często jest pracodawca. Prowadzę również sprawy, w których pojawiają się aspekty zagraniczne. Dzięki nim mogę w bieżącej pracy wykorzystać biegłą znajomość języka niemieckiego. Język ten oraz jurysdykcja są mi bardzo bliskie, gdyż skończyłam niemieckojęzyczne studia na Wydziale Prawa Uniwersytetu Europejskiego Viadrina we Frankfurcie nad Odrą i równocześnie prawo na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. W trakcie studiów, wraz ze studentami z całej Europy, poznawałam tajniki prawa w Salzburgu, urokliwym mieście Mozarta. Po studiach przyszedł czas na praktykę, m.in. w Berlinie, współpracę z Trybunałem Sprawiedliwości UE w charakterze freelancera. Po powrocie do Polski związałam się na stałe z GWW. W pracy radcy prawnego najbardziej doceniam różnorodność prowadzonych spraw oraz kontrakty z ludźmi. Ambitne projekty i zadowoleni klienci są dla mnie źródłem wielkiej satysfakcji oraz pozytywnej energii.
Czytaj wpisy

Adwokat

Joanna Waśko

Doświadczenie zawodowe w GWW zdobywam od 6 lat, w tym od prawie 3 lat w obszarze prawa karnego. Zajmuję się przede wszystkim prowadzeniem postępowań z zakresu prawa karnego skarbowego i szeroko pojętego prawa karnego gospodarczego. Nie obce mi są także meandry prawa administracyjnego, szczególnie w zakresie dostępu do informacji publicznej oraz postępowania przed sądami administracyjnymi.

Wykształcenie prawnicze zdobywałam na Uniwersytecie Warszawskim oraz Uniwersytecie Aix-Marseille w Aix-en-Provence i Uniwersytecie w Strasbourgu. Aktualnie wciąż kontynuuję edukację w kierunku prawa karnego gospodarczego na studiach LLM w Luksemburgu, skąd zdalnie pełnię funkcję redaktor naczelnej Lexplorers.

Czytaj wpisy

Adwokat

Maciej Grzesiuk

Mam sporo szczęścia, bo udało mi się połączyć pracę zawodową ze swoją pasją. Od zawsze interesowałem się sportem, w szczególności piłką siatkową. Dzisiaj mogę realizować swoje zainteresowania na ścieżce zawodowej, zajmując się szeroko pojętym prawem sportowym. Moje doświadczenie obejmuje zarówno doradztwo prawne na rzecz podmiotów zajmujących się profesjonalnie organizacją rozgrywek, jak i pracę w charakterze arbitra i sekretarza Sądu Polubownego Profesjonalnej Ligi Piłki Siatkowej. Pełnię także funkcję sekretarza Komisji Dyscyplinarnej PLPS. W GWW zajmuję się jednak nie tylko prawem sportowym. Posiadam również doświadczenie w obsłudze korporacyjnej spółek prawa handlowego, a także w przeprowadzaniu procesów optymalizacyjnych i restrukturyzacyjnych w spółkach i grupach kapitałowych. W swojej pracy najbardziej lubię to, że daje mi możliwość poznawania środowiska sportowego „od podszewki”. Dzięki współpracy z podmiotami zarządzającymi polską siatkówką, mam także poczucie, że uczestniczę w profesjonalizacji rozgrywek sportowych na najwyższym europejskim poziomie. Prywatnie moją pasją jest żeglarstwo, ale na trochę większą skalę niż mazurskie jeziora.
Czytaj wpisy

Radca prawny, Doktor nauk prawnych

Marcin Borkowski

Studiom prawniczym towarzyszy sentencja: „Ius est ars boni et aequi” (łac. Prawo jest sztuką tego, co dobre i słuszne). Praktyka dość szybko weryfikuje tę tezę. Okazuje się bowiem, że klienci zdecydowanie częściej oczekują tego, co praktyczne oraz dochodowe. Dlatego właśnie specjalizuję się w prawie handlowym (prawie spółek), prawie cywilnym oraz prawie własności intelektualnej. W trakcie wieloletniej współpracy z biznesem zdobyłem kompetencje i rozległą wiedzę w zakresie doradztwa na rzecz przedsiębiorców polskich i zagranicznych, ze szczególnym uwzględnieniem realizacji procesów restrukturyzacyjnych, przygotowywania audytów prawnych oraz kompleksowej obsługi transakcji dotyczących nieruchomości i spółek. Równolegle z praktyką prawniczą prowadzę szkolenia dla przedsiębiorców oraz jednostek samorządu terytorialnego. Jestem również autorem licznych publikacji, w tym dwóch monografii prawniczych – „Łączenie się spółek akcyjnych, ze szczególnym uwzględnieniem banków” oraz „Reprezentacja spółki z ograniczoną odpowiedzialnością”, jak też licznych artykułów publikowanych na łamach dzienników ekonomicznych i czasopism. By przekonać się, ile prawdy jest w klątwie: "Obyś cudze dzieci uczył" prowadzę wytrwale zajęcia z prawa na Uniwersytecie SWPS. Niewykluczone, że doświadczenia te zainspirują mnie do kolejnej monografii… tym razem już nie prawniczej.
Czytaj wpisy

aplikant radcowski

Marta Banasiak

Zagadnieniami ochrony środowiska miałam zajmować się przejściowo, tylko do momentu dopóki nie uda mi się dostać na ukochaną filologię angielską. To przejściowo trwa obecnie ponad 10 lat i nie wyobrażam sobie abym mogła zajmować się czymś innym. Odpady, ścieki, instalacje, opłaty, pozwolenia, KOBiZE - to mój żywioł. Przyznaję, moja specjalizacja z pewnością nie nadawałaby się jako tło dla bojów toczonych przez Chyłkę i Zordona z powieści Remigiusza Mroza, ale przy takiej obszerności obowiązków wynikających z prawa środowiskowego, ich stopnia skomplikowania i częstotliwości zmian, moje umiejętności sprawdzają się znakomicie. Na chwile obecną analizuję, interpretuję, publikuję, szkolę i wspieram przedsiębiorców w spełnieniu ciążących na nich obowiązków wynikających z szeroko rozumianego prawa ochrony środowiska. Równolegle w GWW zdobywam szlify, aby w przyszłości móc pełnić funkcje profesjonalnego pełnomocnika.
Czytaj wpisy

Aplikant radcowski

Michał Wieliński

Na co dzień pomagam przedsiębiorcom z różnych branż rozwiązywać problemy prawne, z jakimi spotykają się w ramach swojej bieżącej działalności. Doradzam klientom w przygotowywaniu umów handlowych, sprawach dotyczących robót budowlanych, własności intelektualnej, rynków kapitałowych, jak i prawa transportowego. Do pracy podchodzę z entuzjazmem, a do przepisów z należytą uwagą, ale i krytycznie. Możliwość towarzyszenia klientom w realizacji przedsięwzięć biznesowych wnoszących „wartość dodaną” do naszego otoczenia od zawsze stanowiła dla mnie źródło największej satysfakcji zawodowej. Ukończyłem prawo oraz biznes międzynarodowy na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, a także Szkołę Prawa Brytyjskiego. Przez pół roku studiowałem w Belgii na Universiteit Gent. Moją pracę magisterską nagrodził Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego w Konkursie Urzędu Patentowego RP na najlepsze prace magisterskie z zakresu własności intelektualnej.
Czytaj wpisy

prawnik

Pawel Różyński

Nic, co dotyczy zamówień publicznych, nie jest mi obce. W GWW pracuję od prawie 10 lat. W tym czasie nadzorowałem lub oceniałem setki postępowań o udzielenie zamówienia publicznego, w tym takie, które zostały objęte kontrolą uprzednią Prezesa UZP. Prawie dwieście razy reprezentowałem wykonawców oraz zamawiających przed Krajową Izbą Odwoławczą. Nie obce mi są również zagadnienia dotyczące partnerstwa publiczno-prywatnego, czyli bardziej skomplikowanych form współpracy podmiotów publicznych oraz prywatnych. Zamówienia publiczne, to tak naprawdę staranie o jak najlepsze wydatkowania środków publicznych. Obecnie to prawie 200 mld zł rocznie. To nie tylko współzawodnictwo wykonawców ubiegających się o kontrakt, ale także próba zrównoważenia potrzeb zamawiających oraz możliwości przedsiębiorców. W GWW doceniam to, iż uczestniczymy w najciekawszych projektach realizowanych na rynku.
Czytaj wpisy

Prawnik

Paweł Szabat

Moja przygoda z podatkami zaczęła się prawie 20 lat temu. Młody i pełen entuzjazmu przybyłem do Warszawy, aby zgłębiać tajniki zagadnień podatkowych na Podyplomowym Studium Podatkowym na SGH. I tak moja kariera zawodowa na stałe związała się z tą dziedziną prawa. Od początku doradzałem podmiotom z branży telko. Najpierw jako prawnik wewnętrzny oprócz wiedzy prawniczej poznałem procedury i ryzyka rządzące działalnością spółek aktywnych w tym sektorze gospodarki. Następnie, już jako ekspert w kancelarii GWW zdobywałem doświadczenie obsługując praktycznie wszystkich operatorów sieci komórkowych w Polsce. Po kilkunastu latach powróciłem do rodzinnego Rzeszowa, gdzie zarządzam podkarpackim oddziałem GWW oraz poznaję specyfikę lokalnego, ale i międzynarodowego biznesu, który z przytupem rozpoczął ekspansję w tym prężnie rozwijającym się regionie. W pracy zawodowej zawsze ceniłem bezpośredni kontakt z klientem biznesowym. Umożliwia on bardzo praktyczne spojrzenie na materię podatkową, co zawsze mnie fascynowało. Dlaczego? Pozwala bowiem wypracowywać skuteczne rozwiązania, które z jednej strony czynią zadość wymogom prawnym i oczekiwaniom fiskusa, z drugiej nie krępują biznesu. Zgrabne połączenie tych dwóch aspektów jest dziś dla mnie, jako doświadczonego i „statecznego” doradcy źródłem wielkiej satysfakcji.
Czytaj wpisy

radca prawny

Rafał Pietruszewski

Zawodowo zajmuję się obsługą prawną przedsiębiorców. Pomagam im zarówno w ich codziennych, bieżących zmaganiach z rzeczywistością prawną, jak i w skomplikowanych i wieloetapowych transakcjach optymalizacyjnych i inwestycyjnych w spółkach i grupach kapitałowych. Ponadto doradzam podmiotom prowadzącym działalność w zakresie sportu, co generuje wiele emocji i konieczność zmierzenia się z problemami prawnymi, co do których na próżno szukać wskazówek w orzeczeniach sądów bądź prawniczych komentarzach. Największa satysfakcję w swej pracy czerpię rozwiązując - często bardzo zawiłe - problemy prawne klientów. Bardzo sobie przy tym cenię współpracę z ludźmi biznesu oraz możliwość obserwowania z bliska ich działalności. Prywatnie jestem miłośnikiem epickiej literatury, historii i broni – szczególnie broni białej.
Czytaj wpisy

Aplikant adwokacki

Tomasz Krzywański

Na początku swojej przygody z prawem chciałem być jak Harvey Specter z popularnego serialu Suits i prowadzić wielomilionowe spory między korporacjami. Z czasem przekonałem się jednak, że to co lubię najbardziej to praca z ludźmi i rozwiązywanie ich problemów. Doradzam więc przedsiębiorcom i osobom zamożnym – dbając o bezpieczeństwo ich rodzin i majątków. Operuję na styku kilku dziedzin – podatki, spółki, prawo rodzinne, spadki. W szczególności działam tam gdzie pojawia się element transgraniczny i trzeba zarządzić projektem obejmującym kilka jurysdykcji. Nie obce są mi trusty, fundacje i zagraniczne spółki. Moją pasją są jednak skomplikowane sprawy dotyczące obywatelstw. Przeglądając archiwa i szukając śladów krewnych moich klientów mam poczucie jakbym przywracał pamięci zagubione ludzkie historie sprzed wielu, wielu lat.
Czytaj wpisy

Prawnik

Tomasz Piejak

Od paru ładnych lat zajmuję się podatkami, sprawami rodzinnymi i spadkowymi, a także tworzeniem, bieżącą obsługą i restrukturyzacją podmiotów prawnych. Realizację we wszystkich tych dziedzinach umożliwia mi na co dzień doradztwo w zakresie strategii podatkowych, ochrony majątku i planowania sukcesji. Najbardziej lubię sprawy z elementami zagranicznymi, ponieważ dzięki nim mogę łączyć pracę z moją największą pasją – językami obcymi. Skończyłem prawo i studia europejskie na Uniwersytecie Warszawskim, jak również Szkołę Prawa Włoskiego i Europejskiego współorganizowaną przez moją Alma Mater i Uniwersytet w Katanii. W międzyczasie spędziłem trochę czasu we Włoszech, gdzie w ramach wymiany studiowałem prawo i nauki polityczne. W wolnych chwilach, poza nauką języków obcych, lubię porządnie zmęczyć się na rowerze, chodzić po górach i nagrywać piosenki w moim domowym mini studio. Ponieważ jednak wolne chwile są w moim życiu towarem deficytowym „brawurowe” rajdy rowerowe najczęściej ograniczają się do dojazdów do biura, górskie wycieczki do weekendowych wypadów, a muzyczne projekty do nucenia pod prysznicem.
Czytaj wpisy

Doradca podatkowy

Tomasz Sobczak

Od ponad 15 lat zajmuję się podatkami. Przygodę z tą dziedziną rozpocząłem jeszcze w trakcie studiów prawniczych. Mój pierwszy projekt podatkowy dotyczył cen transferowych, a konkretnie wprowadzenia w 2001 roku przez polskiego ustawodawcę obowiązku dokumentacji transakcji z podmiotami powiązanymi. Od tego czasu zajmowałem się wszystkimi obszarami związanymi z podatkami. W dotychczasowej mojej pracy zawsze najciekawsze, najtrudniejsze i najbardziej angażujące były spory z organami podatkowymi właśnie w obszarze cen transferowych. Obecnie kieruję zespołem cen transferowych, który funkcjonuje w ramach praktyki podatkowej GWW.
Czytaj wpisy

Formularz kontaktowy

d